Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις

Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις

Στη παρούσα σελίδα μπορείτε να βρείτε σε χρονολογική σειρά τις ανακοινώσεις του Τμήματος. Πηγαίνοντας στο αριστερό μενού μπορείτε να δείτε τις ανακοινώσεις ανά Τομέα

26-07-2018

Μαθήματα ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ/ Προφορική Εξέταση (Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017-2018)

Α.Μ.Ε.Α. - ασθενείς με ιατρική βεβαίωση από δημόσιο φορέα - στρατευμένοι - όσοι εξετάζονται την ίδια ημέρα (με τη γραπτή εξέταση) σε μάθημα μείζονος σημασίας


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 1309