Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις » Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου - Προπτυχιακό

Ανακοινώσεις Α' Ιδιωτικού Δικαίου Προπτυχιακό

10-07-2020

Δίκαιο Περιβάλλοντος (εξ αποστάσεως εξετάσεις)

      ΝΟΜΙΚΗ    ΣΧΟΛΗ Τομείς- Α΄Ιδιωτικού  Δικαίου              -Δημοσίου  Δικαίου                              Α ν α κ ο ί ν ω σ η     Οι φοιτητές της Νομικής Σχολής που έχουν δηλώσει στο my-studies το διατομεακό...


10-07-2020

Προφορική εξέταση στην Πνευματική Ιδιοκτησία

  Α ν α κ ο ί ν ω σ η Καλούνται οι φοιτητές της Νομικής Σχολής, οι οποίοι έχουν δηλώσει το μάθημα της Πνευματικής ιδιοκτησίας,  έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του μαθήματος και δικαιούνται να εξεταστούν...


08-07-2020

Εξετάσεις στο Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο εαρινού εξαμήνου 2019-2020

        Όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει ότι θα εξεταστούν στο μάθημα ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, κατά την εξεταστική Ιουλίου 2020, θα πρέπει να παρακολουθούν τις επιμέρους ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στο e-class (κωδικός μαθήματος:...


02-07-2020

Προφορική εξέταση με φυσική παρουσία στο Οικογενειακό Δίκαιο

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ   Οι φοιτήτριες: 1.Βασιλάκου Γεωργία-Σταυρούλα 2.Γεωργαρά Γεωργία 3.Κοσκινά Δανάη 4.Παπαδημητρίου Γεωργία καλούνται σε προφορική εξέταση με φυσική παρουσία...


02-07-2020

Γραπτές εξετάσεις στην Πνευματική Ιδιοκτησία

                                                 Α ν α κ ο ί ν ω σ η   Οι φοιτητές της Νομικής Σχολής που έχουν δηλώσει στο my-studies το μάθημα  της    Π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς    Ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς (Γ΄ εξάμηνο ενδεικτικού...


29-06-2020

Πνευματική Ιδιοκτησία- προφορικές εξετάσεις

    ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τομέας   Α΄ Ιδιωτικου Δικαίου                                                           Α ν α κ ο ί ν ω σ η   Καλούνται οι φοιτητές της Νομικής Σχολής που έχουν δηλώσει το μάθημα  της Π ν ε υ μ α...


19-06-2020

Ανακοίνωση εξετάσεων στο Οικογενειακό Δίκαιο

    Σύμφωνα με την από 28/5/20 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΜΛΓ46ΨΖ2Ν-ΥΝΞ) της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ σχετικά με τον καθορισμό τρόπου και μέσων διεξαγωγής των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 σε όλα τα προγράμματα...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 32