Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις » Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου - Προπτυχιακό

Ανακοινώσεις Α' Ιδιωτικού Δικαίου Προπτυχιακό

17-01-2020

Εξετάσεις Κληρονομικού Δικαίου, 5/2

    Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ σε γραπτή εξέταση την Τετάρτη  5   Φεβρουαρίου 2020  και  ώρα  9:00 π.μ. ως εξής:   Αίθ. 1         : Κ                                       Αίθ....


17-01-2020

Ματαίωση ώρα ακροάσεως Καθηγήτριας κ.Δακορώνια

    Η ώρα ακρόασης της Καθηγήτριας κ.Ε.Δακορώνια ματαιώνεται εκτάκτως σήμερα, Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020.


17-01-2020

Εξετάσεις στις Σύγχρονες Μορφές Πιστωτικών Συναλλαγών &Τρόποι Ασφάλισης των Πιστώσεων(14/2)

  Η εξέταση του μαθήματος  «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ», θα πραγματοποιηθεί προφορικά την  Παρασκευή  14.2.2020 και  ώρα 14:00,  στο κτήριο της  Ακαδημίας 47, 1ος όροφος.


16-01-2020

Ματαίωση ώρας ακρόασης Καθηγήτριας κ. Πελλένη-Παπαγεωργίου

    Η Καθηγήτρια κα Α.Πελλένη-Παπαγεωργίου δεν θα πραγματοπoιήσει σήμερα Πέμπτη, 16.1.2020 την  προγραμματισμένη ώρα ακρόασής της(4-5μμ),λόγω ανειλημμένων ακαδημαϊκών υποχρεώσεων.


13-01-2020

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, εξεταστ. Φεβρουαρίου

  Καλούνται οι φοιτητές της Νομικής Σχολής που έχουν δηλώσει το μάθημα  Γ εν ι κ έ ς  Α ρ χ έ ς  Α σ τ ι κ ο ύ   Δ ι κ α ί ο υ (Α΄ εξάμηνο ενδεικτικού προγράμματος σπουδών) σε γραπτή εξέταση την Δευτέρα  10 Φεβρουαρίου 2020 και...


13-01-2020

Δίκαιο Περιβάλλοντος(διατομ): εξεταστ. Φεβρουαρίου 2020

Α ν α κ ο ί ν ω σ η   Καλούνται οι φοιτητές της Νομικής Σχολής που έχουν δηλώσει το μάθημα επιλογής                                 Δ ί κ α ι ο    Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς (Ζ΄ εξάμηνο ενδεικτικού προγράμματος σπουδών) σε...


13-01-2020

Εξετάσεις Εμπραγμάτου Δικαίου(20/1)

  Καλούνται οι φοιτητές της Νομικής Σχολής που έχουν δηλώσει το μάθημα του Ε μ π ρ α γ μ ά τ ο υ    Δ ι κ α ί ο υ (Γ΄ εξάμηνο ενδεικτικού προγράμματος σπουδών) σε γραπτή εξέταση την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 9πμ ως...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 47