Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις » Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου - Προπτυχιακό

Ανακοινώσεις Α' Ιδιωτικού Δικαίου Προπτυχιακό

14-06-2018

Ώρες ακροάσεως Καθηγητή κ. Κ. Χριστοδούλου

  Οι ώρες ακροάσεως του Καθηγητή κ. Κων/νου Χριστοδούλου για το διάστημα από  16/6  έως και 13/7, θα πραγματοποιηθούν, ως εξής:     19/6, ώρα  15.00-16.00     20/6, ώρα 16.30-17.30     25/6, ώρα 16.00-17.00     26/6, ώρα ...


14-06-2018

Εξετάσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου

    Καλούνται σε γραπτή εξέταση στο μάθημα ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, οι φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στο Δ΄ εξάμηνο του ενδεικτικού προγράμματος καθώς και όσοι φοιτητές οφείλουν το μάθημα αυτό από προηγούμενα εξάμηνα ή έτη...


01-06-2018

Γενικό Ενοχικό Δίκαιο: προφορική εξέταση (27.6)

  Όσοι φοιτητές δικαιούνται, κατά την εξεταστική Ιουνίου 2018, να εξεταστούν στο μάθημα ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, καλούνται σε προφορική εξέταση την Τετάρτη 27.06.2018, ώρα 2.00 μμ, στον β’ όροφο του κτηρίου της οδού Ακαδημίας...


01-06-2018

Εξετάσεις στις Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, εξετ. Ιουνίου 2018

    Οι εξετάσεις στο μάθημα Γ ε ν ι κ έ ς  Α ρ χ έ ς  Α σ τ ι κ ο ύ  Δ ι κ α ί ο υ (Α΄ εξάμηνο ενδεικτικού προγράμματος σπουδών) για τους φοιτητές που δικαιούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις (φοιτητές οι οποίοι έχουν...


01-06-2018

Εξετάσεις στο Εμπράγματο Δίκαιο, εξεταστικής Ιουνίου 2018

    Οι εξετάσεις του μαθήματος Ε μ π ρ ά γ μ α τ ο   Δ ί κ α ι ο (Γ΄ εξάμηνο ενδεικτικού προγράμματος σπουδών) για τους φοιτητές που δικαιούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις (φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τα οκτώ...


01-06-2018

Εξετάσεις στο Δίκαιο Περιβάλλοντος, εξεταστικής Ιουνίου 2018

                      Καλούνται οι φοιτητές της Νομικής Σχολής που έχουν δηλώσει το μάθημα  Δ ί κ α ι ο   Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς (Ζ΄ εξάμηνο ενδεικτικού προγράμματος σπουδών) και οι οποίοι δικαιούνται να εξεταστούν...


21-05-2018

Αλλαγή ώρας ακρόασης κ.Δακορώνια

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Η Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου κα. Ευγενία Δακορώνια θα δέχεται εφεξής τους φοιτητές, αντί της Πέμπτης, τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: -         Τρίτη 22/5, ώρα  11.15 π.μ. - 12.15 μ.μ. -         Τετάρτη...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 31