Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Ανακοινώσεις » Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου - Προπτυχιακό

Ανακοινώσεις Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου - Προπτυχιακό

21-09-2017

Εξετάσεις στο μάθημα «Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού» Σεπτεμβρίου 2017

        Καλούνται οι φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα «Δίκαιο Ελεύθερου  Ανταγωνισμού» σε προφορικές εξετάσεις την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:30 στο γραφείο του Καθ. κ. Δ. Τζουγανάτου, Ακαδημίας αριθ. 47, 1ος...


20-09-2017

Εξετάσεις στο μάθημα "Ναυτικό Δίκαιο" Σεπτεμβρίου 2017

        Ο κατάλογος των εξεταζομένων φοιτητών στο μάθημα του Ναυτικού Δικαίου για το προπτυχιακό επίπεδο για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου έχει αναρτηθεί στο e-class. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να τον...


13-09-2017

Προφορικές εξετάσεις για τα μαθήματα «Πολιτική Δικονομία Ι», «Πολιτική Δικονομία ΙΙ» και «Αναγκαστική Εκτέλεση» (παλαιών εξαμήνων και ετών)

          Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2017 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΩΝ Καλούνται αποκλειστικά οι φοιτητές του συστήματος των παλαιών εξαμήνων και ετών, για τα μαθήματα «Πολιτική Δικονομία Ι», «Πολιτική...


13-09-2017

Προφορικές εξετάσεις ΑΜΕΑ για«Πολιτική Δικονομία Ι και ΙΙ»,«Εφαρμ. Πολιτ. Δικονομίας»,«Ασφαλ. Μέτρα-Ειδικ. Διαδικασίες-Εκούσια Δικαιοδοσία»

        Καλούνται αποκλειστικά οι φοιτητές με ειδικές ανάγκες για τα μαθήματα «Πολιτική Δικονομία Ι», «Πολιτική Δικονομία ΙΙ», «Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας» και «Ασφαλιστικά μέτρα, Ειδικές διαδικασίες, Εκούσια...


13-09-2017

Προφορικές εξετάσεις ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής για το μάθημα «Πολιτική Δικονομία Ι»

        Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα για τριμελή εξεταστική επιτροπή για το μάθημα «Πολιτική Δικονομία Ι», σε προφορικές εξετάσεις στο Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών (Σκουφά αρ. 48, 4ος όροφος) την Πέμπτη 28...


13-09-2017

Προφορικές εξετάσεις ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής για το μάθημα «Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας»

        Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα για τριμελή εξεταστική επιτροπή για το μάθημα «Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας», σε προφορικές εξετάσεις στο Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών (Σκουφά αρ. 48, 4ος όροφος) την...


11-09-2017

Εξετάσεις ΔΟΑΤΑΠ για το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

        Όσοι υποψήφιοι θέλουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις ΔΟΑΤΑΠ για το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, να προσέλθουν την Παρασκευή 15-9-2017 και ώρα 11.30 στην Αίθουσα 1, Ακαδημίας 45 (1ος όροφος)


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 61