Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

23-02-2017

Ορισμός Προέδρου και Αξιολογητών (ΚΑ 00001500881)

      Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης για την πλήρωση μιας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Δικαίου» (ΦΕΚ προκ. 788/25-8-2016, Κωδικός Θέσης...


13-02-2017

Προκήρυξη μίας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία" (ΚΑ 00002168079)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1341/27-12-2016 (τ. Γ΄). ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ...


07-02-2017

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

          Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας,στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο...


25-01-2017

Ορισμός νέου Αξιολογητή για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή στο "Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως το Διοικητικό Δίκαιο" (ΚΑ 00001324791)

      Η Επιτροπή Εξέλιξης, για την πλήρωση μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως το Διοικητικό Δίκαιο» (ΦΕΚ προκ. 469/26-5-2016, τ. Γ΄, ΚΑ 00001324791, και υποψήφιους το Λέκτορα κ. Ν....


23-01-2017

Προκήρυξη μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία" (ΚΑ 00002119154)

      Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1298/19-12-2016 (τ. Γ΄).   ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμός...


23-01-2017

Προκήρυξη μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Αστικό Δίκαιο" (ΚΑ 00002118905)

      Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1298/19-12-2016 (τ. Γ΄). Α΄ ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αριθμός...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 532