Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

17-05-2017

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας κενής θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο "Δίκαιο της Ε.Ε." με ΚΑ 517

      Το Εκλεκτορικό Σώμα – όπως συγκροτήθηκε στη Γ.Σ. 10-4-2017 – για την πλήρωση μίας κενής θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Διεθνών Σπουδών και στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο της Ε.Ε.», (ΦΕΚ προκήρυξης 870/20-9-2016, τ....


17-05-2017

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας κενής θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο "Εργατικό Δίκαιο" με ΚΑ 544

      Το Εκλεκτορικό Σώμα – όπως συγκροτήθηκε στη Γ.Σ. 10-4-2017 - για την πλήρωση μίας κενής θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Εργατικό Δίκαιο», (ΦΕΚ προκήρυξης...


17-05-2017

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο "Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία" με ΚΑ 620

      Το Εκλεκτορικό Σώμα – όπως συγκροτήθηκε στη Γ.Σ. 10-4-2017 - για την πλήρωση μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Ποινικών Επιστημών και στο γνωστικό αντικείμενο «Ποινικό Δίκαιο – Ποινική Δικονομία», (ΦΕΚ προκήρυξης...


17-05-2017

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο "Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία" με ΚΑ 1185

      Το Εκλεκτορικό Σώμα – όπως συγκροτήθηκε στη Γ.Σ. 10-4-2017 - για την πλήρωση μίας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Ποινικών Επιστημών και στο γνωστικό αντικείμενο «Ποινικό Δίκαιο – Ποινική Δικονομία», (ΦΕΚ προκήρυξης...


17-05-2017

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο "Αστικό Δίκαιο" με ΚΑ 624

      Το Εκλεκτορικό Σώμα – όπως συγκροτήθηκε στη Γ.Σ. 10-4-2017 - για την πλήρωση μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Α΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο», (ΦΕΚ προκήρυξης 1298/19-12-2016, τ....


15-05-2017

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη μονιμοποίηση του Επ. Καθηγητή κ. Χρ. Χρυσάνθη

      Το Εκλεκτορικό Σώμα για την για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου κ. Χρήστου Χρυσάνθη, με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο», (ΦΕΚ Διορισμού: 962/28-8-2013, τ. Γ΄) στη συνεδρίαση...


15-05-2017

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη μονιμοποίηση του Επ. Καθηγητή κ. Δ. Χριστοδούλου

      Το Εκλεκτορικό Σώμα για την για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου κ. Δημητρίου Χριστοδούλου, με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο», (ΦΕΚ Διορισμού: 1039/16-9-2013, τ. Γ΄) στη...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 578