Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

31-03-2017

Εκλογή της κυρίας Λιβαδά στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο "Εμπορικό Δίκαιο"

      Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης για την πλήρωση μιας θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο» (ΦΕΚ προκ. 223/10-3-2016, Κωδικός Θέσης 0001166479, με...


31-03-2017

Εκλογή του κ. Βερβεσού στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο "Εμπορικό Δίκαιο"

      Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης για την πλήρωση μιας θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο» (ΦΕΚ προκ. 223/10-3-2016, Κωδικός Θέσης 00011659110, με...


28-03-2017

Ανασυγκρότηση 7μελούς Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης για τη θέση με ΚΑ 00001165306

      Η Γενική Συνέλευση της Νομικής Σχολής (συν. 15-3-2017 και 17-3-2017) και μετά τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας (συν. 15-3-2017) ανασυγκρότησε την Επταμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης για μία θέση Αναπληρωτή Καθηγητή...


28-03-2017

Ανασυγκρότηση 7μελούς Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης για τη θέση με ΚΑ 00001167703

      Η Γενική Συνέλευση της Νομικής Σχολής (συν. 15-3-2017 και 17-3-2017) και μετά τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας (συν. 15-3-2017) ανασυγκρότησε την Επταμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης για μία θέση Αναπληρωτή Καθηγητή...


28-03-2017

Ανασυγκρότηση 7μελούς Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης για τη θέση με ΚΑ 00001324791

      Η Γενική Συνέλευση της Νομικής Σχολής (συν. 15-3-2017 και 17-3-2017) και μετά τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας (συν. 15-3-2017) ανασυγκρότησε την Επταμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης για μία θέση Επίκουρου Καθηγητή του...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 550