Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

21-03-2017

Εκλογή της κυρίας Μ. Γαβουνέλη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

      Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης για την πλήρωση μίας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Διεθνών Σπουδών και στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο» (ΦΕΚ προκ. 1133/9-11-2015, τ. Γ΄, Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ...


21-03-2017

Εκλογή της κυρίας Ε. Κινινή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

      Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης για την πλήρωση μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο» (ΦΕΚ Προκήρυξης 223/10-3-2016, τ. Γ΄, Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ...


21-03-2017

Εκλογή του κυρίου Ι. Βενιέρη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

      Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης για την πλήρωση μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο» (ΦΕΚ Προκήρυξης 230/16-3-2016, τ. Γ΄, Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ...


13-03-2017

Εκλογή του κ. Γεωργίου Λέκκα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

      Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης για την πλήρωση μιας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή του Α΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» (ΦΕΚ προκ. 223/10-3-2016, Κωδικός Θέσης 00001165045,) στη...


13-03-2017

Εκλογή του κ. Βασιλόγιαννη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

      Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης για την πλήρωση μιας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία του Δικαίου» (ΦΕΚ προκ. 232/16-3-2016, Κωδικός Θέσης...


09-03-2017

Ορισμός Προέδρου και Αξιολογητών (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00001500299)

      Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης για την πλήρωση μιας θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Α΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» (ΦΕΚ προκ. 778/23-8-2016, Κωδικός Θέσης 00001500299, με μόνο...


09-03-2017

Ορισμός Προέδρου και Αξιολογητών (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00001499773)

      Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης για την πλήρωση μιας θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Α΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» (ΦΕΚ προκ. 778/23-8-2016, Κωδικός Θέσης 00001499773, με μόνο...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 539