Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

06-04-2020

Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική Δικονομία (ΑΡΡ 15341)

    Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 349/27.3.2020 (τ. Γ΄). ΤΟΜΕΑΣ Β΄ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αριθμός...


03-04-2020

Εκλογή της κυρίας Παρασκευής Παπαρσενίου στην πρώτη βαθμίδα Καθηγητή

    Κρίση για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» του Τομέα Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου (ΦΕΚ προκήρυξης 1322/6.8.2019 τ.Γ΄, Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 12612, μοναδική υποψήφια η...


17-03-2020

Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής- Αναπληρωτής καθηγητής -Γνωστ. αντικ. «Αστικό Δίκαιο» - Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 13663

        Το Εκλεκτορικό Σώμα, το οποίο συγκροτήθηκε στη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Νομικής Σχολής (συνεδρία 12.02.2020) για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 848