Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

30-04-2018

Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης (Μία θέση Καθηγητή α΄ βαθμίδας, Γνωστικό Αντικείμενο "Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία", Κωδ. θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3535)

  Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Νομικής Σχολής, η Εισηγητική Έκθεση με αρ. πρωτ. 4050/30.4.2018 που αφορά στην πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τομέα Ποινικών Επιστημών και στο γνωστικό...


30-04-2018

Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης (Μία θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, Γνωστικό αντικείμενο "Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Διοικητικό Δίκαιο", Κωδ. θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3455)

  Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Νομικής Σχολής, η Εισηγητική Έκθεση με αρ. πρωτ. 4048/27.4.2018, που αφορά στην πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και στο...


27-04-2018

Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης (Μια θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, Γνωστικό αντικείμενο "Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Διοικητικό Δίκαιο", Κωδ. θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3551)

    Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Νομικής Σχολής, η Εισηγητική Έκθεση με αρ. πρωτ. 4045/27.4.2018 που αφορά στην πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και...


27-04-2018

Κατάθεση Εισ/κής Έκθεσης (Μία θέση Καθ/τή πρώτης βαθμ., Γνωστ. Αντικ. "Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Διοικητικό Δίκαιο", Κωδ. θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3685)

  Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Νομικής Σχολής, η Εισηγητική Έκθεση με αρ. πρωτ. 4044/27.4.2018 που αφορά στην πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο...


27-04-2018

Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης (Μία θέση Επίκουρου Καθηγητή, Γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο», Κωδ. θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3534)

        Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Νομικής Σχολής η Εισηγητική Έκθεση με αρ. πρωτ.4023/26.04.2018, που αφορά στην πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τομέα Α΄ Ιδιωτικού...


27-04-2018

Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης (Μία θέση Επίκουρου Καθηγητή, Γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο», Κωδ. θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3533)

        Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Νομικής Σχολής η Εισηγητική Έκθεση με αρ. πρωτ.4027/26.04.2018, που αφορά στην πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τομέα Α΄ Ιδιωτικού...


23-04-2018

Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης (Μια θέση Επίκουρου Καθηγητή, Γνωστικό αντικείμενο "Εκκλησιαστικό Δίκαιο", Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3552)

    Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Νομικής Σχολής, η Εισηγητική Έκθεση με αρ. πρωτ. 3981/23.4.2018 που αφορά στην πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του...


Αποτελέσματα 8 μέχρι 14 από τα συνολικά 711