Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

29-11-2017

Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο "Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο" (ΑΡΡ 3546)

Προκήρυξη μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο" (Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3546)   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσης...


29-11-2017

Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γν. αντικ. "Νομική Πληροφορική" (ΑΡΡ 3543)

Προκήρυξη μίας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Νομική Πληροφορική" (Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3543)   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσης...


29-11-2017

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο "Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Διοικητικό Δίκαιο" (ΑΡΡ 3544)

Προκήρυξη μίας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Διοικητικό Δίκαιο" (Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3544)   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της...


29-11-2017

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο "Εκκλησιαστικό Δίκαιο" (ΑΡΡ 3552)

Προκήρυξη μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Εκκλησιαστικό Δίκαιο" (Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3552)   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσης...


29-11-2017

Προκήρυξη θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο "Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Διοικητικό Δίκαιο" (ΑΡΡ 3551)

Προκήρυξη μίας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Διοικητικό Δίκαιο" (Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3551)   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της...


29-11-2017

Εκλογή κας Ελ. Ρεθυμιωτάκη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

Κρίση για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία Δικαίου» (ΦΕΚ προκ. 223/10.3.2016 τ.Γ΄,...


28-11-2017

Εκλογή κας Πατρίνας Παπαρρηγοπούλου στην α΄ βαθμίδα του Καθηγητή

Κρίση για την εκλογή Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Δημοσίου Δικαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλειας», Προκήρυξη: 1617003788/3-10-2016, ΦΕΚ τ. Γ΄ 1298, 19-12-2016,...


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 641