Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

23-03-2018

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής-Μονιμοποίηση του κ. Κων/νου Μπακόπουλου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή -Γν. Αντικ. «Εργατικό Δίκαιο» (ΑΡΡ 4853)

        Tο Εκλεκτορικό Σώμα το οποίο συγκροτήθηκε στη Γ.Σ.Ε.Σ. της Νομικής Σχολής (συν. 14.03.2018) για τη μονιμοποίηση του κ. Κωνσταντίνου Μπακόπουλου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Τομέας Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου, γνωστικό...


23-03-2018

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής- Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας -Γν. Αντικ. «Αστικό Δίκαιο» (ΑΡΡ 4075)

        Το Εκλεκτορικό Σώμα το οποίο συγκροτήθηκε στη Γ.Σ.Ε.Σ. της Νομικής Σχολής (συν. 14.03.2018) για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο»...


22-03-2018

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής - Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3543 (Γν. Αντικ. "Νομική Πληροφορική")

Το Εκλεκτορικό Σώμα –όπως συγκροτήθηκε στη Γ.Σ.Ε.Σ. της Νομικής Σχολής την 14.2.2018 και ανασυγκροτήθηκε στη Γ.Σ.Ε.Σ. της Νομικής Σχολής την 14.3.2018- για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του...


22-03-2018

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής - Μονιμοποίηση του κ. Αλ. Δημάκη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (ΑΡΡ 4611)

Το Εκλεκτορικό Σώμα –όπως συγκροτήθηκε στη Γ.Σ.Ε.Σ. 14.3.2018- για τη μονιμοποίηση του κ. Αλέξανδρου Δημάκη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Ποινικών Επιστημών και στο γνωστικό αντικείμενο «Ποινικό Δίκαιο-Ποινική...


19-03-2018

Προκήρυξη μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εργατικό Δίκαιο» (Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ5195).

      Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 166/20.02.2018 (τ. Γ΄).  ΤΟΜΕΑΣ Β΄...


19-03-2018

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο "Συνταγματικό Δίκαιο"

Προκήρυξη μίας κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Συνταγματικό Δίκαιο" (Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 5133)   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη...


19-03-2018

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής-Μονιμοποίηση του κ. Νικόλαου Κατηφόρη στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγ. -Γν. Αντικ. «Πολιτική Δικονομία» (ΑΡΡ 4348)

        Tο Εκλεκτορικό Σώμα το οποίο συγκροτήθηκε στη Γ.Σ.Ε.Σ. της Νομικής Σχολής (συν. 14.2.2018) για τη μονιμοποίηση του κ. Νικόλαου Κατηφόρη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Τομέας Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου, γνωστικό...


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 711