Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

19-03-2018

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής-Μονιμοποίηση του κ. Ιωάννη Δεληκωστόπουλου στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγ. -Γν. Αντικ. «Πολιτική Δικονομία» (ΑΡΡ 4243)

        Tο Εκλεκτορικό Σώμα το οποίο συγκροτήθηκε στη Γ.Σ.Ε.Σ. της Νομικής Σχολής (συν. 14.2.2018) για τη μονιμοποίηση του κ. Ιωάννη Δεληκωστόπουλου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Τομέας Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου, γνωστικό...


19-03-2018

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής-Πρώτη Βαθμίδα Καθηγητή -Γν. Αντικ. «Αστικό Δίκαιο» (ΑΡΡ 3687)

        Το Εκλεκτορικό Σώμα το οποίο συγκροτήθηκε στη Γ.Σ.Ε.Σ. της Νομικής Σχολής (συν. 14.2.2018) για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο»...


19-03-2018

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής-Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή-Γν. Αντικ. «Αστικό Δίκαιο» (ΑΡΡ 3534)

        Το Εκλεκτορικό Σώμα το οποίο συγκροτήθηκε στη Γ.Σ.Ε.Σ. της Νομικής Σχολής (συν. 14.2.2018) για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου με γνωστικό αντικείμενο...


19-03-2018

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής-Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή-Γν. Αντικ. «Αστικό Δίκαιο» (ΑΡΡ 3533)

  Το Εκλεκτορικό Σώμα το οποίο συγκροτήθηκε στη Γ.Σ.Ε.Σ. της Νομικής Σχολής (συν. 14.2.2018) για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου με γνωστικό αντικείμενο...


19-03-2018

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής-Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή-Γν. Αντικ. «Αστικό Δίκαιο» (ΑΡΡ 3532)

        Το Εκλεκτορικό Σώμα το οποίο συγκροτήθηκε στη Γ.Σ.Ε.Σ. της Νομικής Σχολής (συν. 14.2.2018) για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου με γνωστικό αντικείμενο...


Αποτελέσματα 22 μέχρι 28 από τα συνολικά 711