Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

20-06-2017

Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεση για μία θέση Επ. Καθηγητή στο "Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ:APP517)

Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Νομικής Σχολής, η Εισηγητική Έκθεση με αρ. πρωτ. 3522/16-6-2017 που αφορά στην πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο της...


14-06-2017

Ορισμός Προέδρου και Αξιολογητών (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00001619022)

Ορισμός Προέδρου και Αξιολογητών (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00001619022)   Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης για την πλήρωση μιας θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Ποινικών Επιστημών και στο γνωστικό αντικείμενο «Ποινικό Δίκαιο-Ποινική...


17-05-2017

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας κενής θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο "Δίκαιο της Ε.Ε." με ΚΑ 517

      Το Εκλεκτορικό Σώμα – όπως συγκροτήθηκε στη Γ.Σ. 10-4-2017 – για την πλήρωση μίας κενής θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Διεθνών Σπουδών και στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο της Ε.Ε.», (ΦΕΚ προκήρυξης 870/20-9-2016, τ....


17-05-2017

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας κενής θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο "Εργατικό Δίκαιο" με ΚΑ 544

      Το Εκλεκτορικό Σώμα – όπως συγκροτήθηκε στη Γ.Σ. 10-4-2017 - για την πλήρωση μίας κενής θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Εργατικό Δίκαιο», (ΦΕΚ προκήρυξης...


17-05-2017

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο "Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία" με ΚΑ 620

      Το Εκλεκτορικό Σώμα – όπως συγκροτήθηκε στη Γ.Σ. 10-4-2017 - για την πλήρωση μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Ποινικών Επιστημών και στο γνωστικό αντικείμενο «Ποινικό Δίκαιο – Ποινική Δικονομία», (ΦΕΚ προκήρυξης...


17-05-2017

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο "Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία" με ΚΑ 1185

      Το Εκλεκτορικό Σώμα – όπως συγκροτήθηκε στη Γ.Σ. 10-4-2017 - για την πλήρωση μίας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Ποινικών Επιστημών και στο γνωστικό αντικείμενο «Ποινικό Δίκαιο – Ποινική Δικονομία», (ΦΕΚ προκήρυξης...


17-05-2017

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο "Αστικό Δίκαιο" με ΚΑ 624

      Το Εκλεκτορικό Σώμα – όπως συγκροτήθηκε στη Γ.Σ. 10-4-2017 - για την πλήρωση μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Α΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο», (ΦΕΚ προκήρυξης 1298/19-12-2016, τ....


Αποτελέσματα 29 μέχρι 35 από τα συνολικά 608