Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

16-10-2017

Εκλογή κ. Γ. Γεραπετρίτη στην πρώτη βαθμίδα του Καθηγητή

Κρίση για την εκλογή Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Δημοσίου Δικαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Συνταγματικό Δίκαιο», Προκήρυξη: 1617003799/3-10-2016, ΦΕΚ 1298/19-12-2016 τ. Γ΄, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 615 (2118586), Υποψήφιοι:...


16-10-2017

Εκλογή κ. Π. Νικολόπουλου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Κρίση για την εκλογή Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Α΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» Προκήρυξη: 1617003792/3-10-2016,  ΦΕΚ προκ. τ. Γ΄ 1298/19-12-2016, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP...


16-10-2017

Εκλογή του κ. Δ. Κιούπη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

Κρίση για την εκλογή Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Ποινικών Επιστημών και στο γνωστικό αντικείμενο «Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία», Προκήρυξη: 1617003795/3-10-2016, ΦΕΚ προκ. τ.Γ΄ 1341/27-12-2016,...


16-10-2017

Εκλογή κυρίας Αθανασίας Διονυσοπούλου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Κρίση προς εκλογή Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Ποινικών Επιστημών και στο γνωστικό αντικείμενο «Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία» (ΦΕΚ προκ. 977/7.10.2016, τ. Γ΄, μοναδική υποψήφια η Λέκτορας κυρία...


16-10-2017

Εκλογή κ. Γ. Λαδογιάννη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Κρίση προς εκλογή Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Α΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» (ΦΕΚ προκ. 778/23.8.2016, τ. Γ΄, Μόνος υποψήφιος ο Λέκτορας κ. Γεώργιος Λαδογιάννης,...


16-10-2017

Εκλογή του κ. Κ. Καραγιάννη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Κρίση προς εκλογή Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Α΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» (ΦΕΚ προκ. 778/23-8-2016, τ. Γ΄, Μόνος υποψήφιος ο Λέκτορας κ. Κωνσταντίνος Καραγιάννης,...


16-10-2017

Εκλογή κυρίας Αθηνάς Δημοπούλου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

Κρίση προς εκλογή Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Δικαίου» (ΦΕΚ προκ. 788/25-8-2016).   Η Συνεδρία της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής και...


Αποτελέσματα 29 μέχρι 35 από τα συνολικά 641