Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

15-03-2018

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής-α΄Βαθμίδα Καθηγητή-Γν. Αντικ. "Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία" (ΑΡΡ 3535)

Το Εκλεκτορικό Σώμα –όπως συγκροτήθηκε στη Γ.Σ. 14.2.2018- για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή α’ βαθμίδας του Τομέα Ποινικών Επιστημών και στο γνωστικό αντικείμενο «Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία», (ΦΕΚ προκήρυξης...


Αποτελέσματα 29 μέχρι 35 από τα συνολικά 711