Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

27-06-2017

Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης (Κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ1185)

    Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Νομικής Σχολής, η Εισηγητική Έκθεση με αρ. πρωτ. 3428/1-6-2017 που αφορά στην πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τομέα Ποινικών Επιστημών και...


27-06-2017

Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης για τη μονιμοποίηση του Επ. Καθηγητή κ. Δ. Χριστοδούλου

    Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Νομικής Σχολής, η Εισηγητική Έκθεση με αρ. πρωτ. 3569/22-6-2017 που αφορά στη μονιμοποίηση του κ. Δημητρίου Χριστοδούλου, στο γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο».


27-06-2017

Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης (Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ623)

Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Νομικής Σχολής, η Εισηγητική Έκθεση με αρ. πρωτ. 3405/31-5-2017 που αφορά στην πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο...


27-06-2017

Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης (Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ615)

Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Νομικής Σχολής, η Εισηγητική Έκθεση με αρ. πρωτ. 3404/31-5-2017 που αφορά στην πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο «Συνταγματικό Δίκαιο» (ΦΕΚ...


27-06-2017

Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης (Εξέλιξη Λέκτορα κ. Ι. Ανδρουλάκη, ΑΡΡ620)

  Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Νομικής Σχολής, η Εισηγητική Έκθεση με αρ. πρωτ. 3595/26-6-2017 που αφορά στην πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τομέα Ποινικών Επιστημών και στο...


20-06-2017

Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή α΄βαθμίδας (Εξέλιξη κας Ζ. Παπαϊωάννου-Παπαθανασίου, Κωδ. θέσης ΑΠΕΛΛΑ APP621)

    Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Νομικής Σχολής, η Εισηγητική Έκθεση με αρ. πρωτ. 3550/20-6-2017 που αφορά στην πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση...


20-06-2017

Εισηγητική Έκθεση για τη μονιμοποίηση του κ. Χρήστου Χρυσάνθη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

    Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Νομικής Σχολής, η Εισηγητική Έκθεση με αρ. πρωτ. 3504/13-6-2017 που αφορά στη μονιμοποίηση του κ. Χρήστου Χρυσάνθη, στο γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο».


Αποτελέσματα 36 μέχρι 42 από τα συνολικά 623