Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

15-03-2018

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής-Βαθμίδα Επ. Καθηγητή-Γν. Αντικ. "Εκκλησιαστικό Δίκαιο" (ΑΡΡ 3552)

Το Εκλεκτορικό Σώμα –όπως συγκροτήθηκε στη Γ.Σ. 14.2.2018- για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστικό Δίκαιο»,...


15-03-2018

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής-α΄Βαθμίδα Καθηγητή-Γν. Αντικ. "Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Διοικητικό Δίκαιο" (ΑΡΡ 3685)

Το Εκλεκτορικό Σώμα –όπως συγκροτήθηκε στη Γ.Σ. 14.2.2018- για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή α’ βαθμίδας του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Διοικητικό Δίκαιο», (ΦΕΚ προκήρυξης...


15-03-2018

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής-Βαθμίδα Αν. Καθηγητή-Γν. Αντικ. "Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Διοικητικό Δίκαιο" (ΑΡΡ 3544)

Το Εκλεκτορικό Σώμα –όπως συγκροτήθηκε στη Γ.Σ. 14.2.2018- για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Διοικητικό...


15-03-2018

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής-Βαθμίδα Αν. Καθηγητή-Γν. Αντικ. "Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Διοικητικό Δίκαιο" (ΑΡΡ 3551)

Το Εκλεκτορικό Σώμα –όπως συγκροτήθηκε στη Γ.Σ. 14.2.2018- για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Διοικητικό...


15-03-2018

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής-Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή-Γν. Αντικ. "Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο" (ΑΡΡ:3546)

Το Εκλεκτορικό Σώμα –όπως συγκροτήθηκε στη Γ.Σ. 14.2.2018- για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Διεθνών Σπουδών και στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο», (ΦΕΚ προκήρυξης...


Αποτελέσματα 36 μέχρι 42 από τα συνολικά 711