Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

15-05-2017

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη μονιμοποίηση του Επ. Καθηγητή κ. Χρ. Χρυσάνθη

      Το Εκλεκτορικό Σώμα για την για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου κ. Χρήστου Χρυσάνθη, με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο», (ΦΕΚ Διορισμού: 962/28-8-2013, τ. Γ΄) στη συνεδρίαση...


15-05-2017

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη μονιμοποίηση του Επ. Καθηγητή κ. Δ. Χριστοδούλου

      Το Εκλεκτορικό Σώμα για την για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου κ. Δημητρίου Χριστοδούλου, με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο», (ΦΕΚ Διορισμού: 1039/16-9-2013, τ. Γ΄) στη...


15-05-2017

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη μονιμοποίηση του Επ. Καθηγητή κ. Μαστρομανώλη

      Το Εκλεκτορικό Σώμα για την για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου κ. Εμμανουήλ Μαστρομανώλη, με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο», (ΦΕΚ Διορισμού: 1000/6-9-2013, τ. Γ΄) στη...


15-05-2017

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη θέση με ΚΑ 619

  Το Εκλεκτορικό Σώμα για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Δικονομία», (ΦΕΚ προκήρυξης 1298/19-12-2016, τ. Γ΄, ΑΡΡ 619, και υποψήφιο τον...


15-05-2017

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη θέση με ΚΑ 616

      Το Εκλεκτορικό Σώμα για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Δικονομία», (ΦΕΚ προκήρυξης 1299/19-12-2016, τ. Γ΄, ΑΡΡ 616, και υποψήφιο τον...


15-05-2017

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη θέση με ΚΑ 621

      Το Εκλεκτορικό Σώμα για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Αστυνομικό Δίκαιο», (ΦΕΚ προκήρυξης 1299/19-12-2016, τ. Γ΄, ΑΡΡ...


15-05-2017

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη θέση με ΚΑ 623

      Το Εκλεκτορικό Σώμα για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλειας», (ΦΕΚ προκήρυξης 1298/19-12-2016,...


Αποτελέσματα 36 μέχρι 42 από τα συνολικά 608