Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

25.10.2017

Εκλογή κ. Ανδρέα Τσουρουφλή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο "Δημ. Δίκαιο με έμφαση στο Δημ/κό και Φορ/κό Δίκαιο"

Κρίση για την εκλογή Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Δημοσίου Δικαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Δημοσιονομικό και Φορολογικό Δίκαιο», Προκήρυξη: 1415019285/17-6-2015, ΦΕΚ 985/5-10-2015 τ. Γ΄, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000842924, Υποψήφιοι: Λέκτορας κ. Ανδρέας Τσουρουφλής και κ. Χρήστος Πουλάκος.

 

Η Συνεδρία της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής και Εξέλιξης για την παραπάνω κρίση, πραγματοποιήθηκε την 14η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ.

 

Σύνολο μελών Επιτροπής Εξέλιξης:               7

Παρόντα μέλη Επιτροπής Εξέλιξης:                6

  • Με φυσική παρουσία:                        5
  • Με τηλεδιάσκεψη:                            1

 

Απόντα μέλη Επιτροπής Εξέλιξης:                  1

 

Υπέρ της εκλογής του κυρίου Ανδρέα Τσουρουφλή ψήφισαν έξι (6) μέλη της Επιτροπής Εξέλιξης, δηλαδή το σύνολο των παρόντων μελών.

 

Επομένως η Επταμελής Επιτροπή Εξέλιξης αποφασίζει την εκλογή του κ. Ανδρέα Τσουρουφλή του Ιωάννη, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Δημοσιονομικό και Φορολογικό Δίκαιο».