Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

07.11.2017

Εκλογή κ. Δ. Τσικρικά στην α' βαθμίδα του Καθηγητή

Κρίση για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή στη πρώτη βαθμίδα του Καθηγητή του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Δικονομία», ΦΕΚ τ. Γ΄ 1299, 19-12-2016, Μοναδικός Υποψήφιος: Αν. Καθηγητής Δημήτριος Τσικρικάς (εξέλιξη), Κωδ. θέσης ΑΠΕΛΛΑ: APP 616.

 

 

Η Συνεδρία της Εκλεκτορικού Σώματος για την παραπάνω κρίση, πραγματοποιήθηκε κατά την 17η Συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής στις 21-7-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

 

Σύνολο μελών Εκλεκτορικού Σώματος:     15

Παρόντα μέλη Εκλεκτορικού Σώματος:    13

  • Με φυσική παρουσία:                  8
  • Με τηλεδιάσκεψη:                       5

Υπέρ της εκλογής του κ. Δημητρίου Τσικρικά ψήφισαν δέκα τρία (13) μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, δηλαδή το σύνολο των παρόντων μελών.

 

Επομένως το Εκλεκτορικό Σώμα αποφασίζει την εκλογή του κ. Δημητρίου Τσικρικά του Αθανασίου, στη βαθμίδα του Καθηγητή α' βαθμίδας του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Δικονομία».