Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

07.11.2017

Εκλογή κ. Εμμανουήλ Περάκη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Κρίση για την πλήρωση μίας κενής θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Διεθνών Σπουδών και στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Προκήρυξη: 1516034774/1-8-2016, (ΦΕΚ προκ. 870/20-09-2016 τ.Γ΄, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  APP517 (1576455), Υποψήφιοι: κ. Βασίλειος Τζέμος, κ. Εμμανουήλ Περάκης και κ. Αθανάσιος Τάκης.

 

 

Η Συνεδρία της Εκλεκτορικού Σώματος για την παραπάνω κρίση, πραγματοποιήθηκε κατά την 15η Συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής στις 11-7-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.45 π.μ.

 

 

Σύνολο μελών Εκλεκτορικού Σώματος:     15

Παρόντα μέλη Εκλεκτορικού Σώματος:     14

  • Με φυσική παρουσία:                  11
  • Με τηλεδιάσκεψη:                        3

Υπέρ της εκλογής του κ. Εμμανουήλ Περάκη ψήφισαν δέκα τέσσερα  (14) μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, δηλαδή το σύνολο των παρόντων μελών.

 

 

Σύνολο μελών Εκλεκτορικού Σώματος:     15

Παρόντα μέλη Εκλεκτορικού Σώματος:     14

  • Με φυσική παρουσία:                  11
  • Με τηλεδιάσκεψη:                        3

Υπέρ της κατάταξης στη δεύτερη θέση, ψήφισαν:

-τον υποψήφιο κ. Βασίλειο Τζέμο, δέκα τρία (13) μέλη του Εκλ/κού Σώματος, ενώ -τον υποψήφιο κ. Αθανάσιο Τάκη, ένα (1) μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος.

 

Επομένως το Εκλεκτορικό Σώμα αποφασίζει την εκλογή του κ. Εμμανουήλ Περάκη του Ευάγγελου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Διεθνών Σπουδών και στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσης».