Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

07.11.2017

Εκλογή κ. Στ.-Σπ. Πανταζόπουλου στην α΄ βαθμίδα του Καθηγητή

Κρίση για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή στην πρώτη βαθμίδα του Καθηγητή του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Δικονομία», ΦΕΚ τ. Γ΄ 1298, 19-12-2016, Μοναδικός Υποψήφιος: Αν. Καθηγητής Στέφανος-Σπυρίδων Πανταζόπουλος (εξέλιξη), Κωδ. θέσης AΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 619.

 

 

Η Συνεδρία του Εκλεκτορικού Σώματος για την παραπάνω κρίση, πραγματοποιήθηκε κατά την 17η Συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής στις 21-7-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ.

 

Σύνολο μελών Εκλεκτορικού Σώματος:     15

Παρόντα μέλη Εκλεκτορικού Σώματος:     12

  • Με φυσική παρουσία:                   8
  • Με τηλεδιάσκεψη:                        4

Υπέρ της εκλογής του κ. Στέφανου-Σπυρίδωνος Πανταζόπουλου ψήφισαν δώδεκα (12) μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, δηλαδή το σύνολο των παρόντων μελών.

 

Επομένως το Εκλεκτορικό Σώμα αποφασίζει την εκλογή του κ. Στεφάνου-Σπυρίδωνος Πανταζόπουλου του Σταύρου, στη βαθμίδα του Καθηγητή α' βαθμίδας του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Δικονομία».