Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

07.11.2017

Εκλογή κας Παπαθανασίου-Παπαϊωάννου Ζωής στην α' βαθμίδα του Καθηγητή

Κρίση για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Δημοσίου Δικαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Αστυνομικό Δίκαιο», Προκήρυξη: 1617003803/3.10.2016, ΦΕΚ τ. Γ΄ 1299, 19-12-2016, Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 621, Υποψήφια: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ζωή Παπαθανασίου-Παπαϊωάννου (εξέλιξη).

 

Η Συνεδρία της Εκλεκτορικού Σώματος για την παραπάνω κρίση, πραγματοποιήθηκε κατά την 15η Συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής στις 11-7-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

 

Σύνολο μελών Εκλεκτορικού Σώματος:     15

Παρόντα μέλη Εκλεκτορικού Σώματος:       9

  • Με φυσική παρουσία:                    8
  • Με τηλεδιάσκεψη:                         1

Υπέρ της εκλογής της κυρίας Ζωής Παπαθανασίου-Παπαϊωάννου ψήφισαν εννέα  (9) μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, δηλαδή το σύνολο των παρόντων μελών.

 

Επομένως το Εκλεκτορικό Σώμα αποφασίζει την εκλογή της κυρίας Ζωής Παπαθανασίου-Παπαϊωάννου του Δημητρίου, στη βαθμίδα του Καθηγητή α' βαθμίδας του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Αστυνομικό Δίκαιο».