Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

17.07.2017

Ορισμός Προέδρου και Αξιολογητών (Κωδ. θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00001165306)

Ορισμός Προέδρου και Αξιολογητών (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00001165306)

Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης για την πλήρωση μιας θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας Δικαίου και στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία Δικαίου» (ΦΕΚ προκ. 223/10-3-2016, με μόνη υποψήφια την Επ. Καθηγήτρια κυρία Ελένη Ρεθυμιωτάκη) στη συνεδρίασή της την 29-6-2017, όρισε σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013, τους παρακάτω Καθηγητές ως εξής:

Πρόεδρος

  • Δήμητρα Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Νομική Σχολή, «Αστικό Δίκαιο»

Αξιολογητές

  • Κωνσταντίνος Σταμάτης, Καθηγητής, Νομική Σχολή ΑΠΘ, «Φιλοσοφία του Δικαίου»
  • Ειρήνη Τουντασάκη, Αν. Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, «Ανθρωπολογία της συγγένειας στη σύγχρονη Ελλάδα»