Αρχική » Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις και Προκηρύξεις » Προκηρύξεις - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

30.11.2012

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής (Επίκ. Καθηγητή, "Νομική Πληροφορική", ΦΕΚ προκ. 91/03-02-2012, Εξέλιξη κ. Γ. Γιαννόπουλου)

Το Εκλεκτορικό Σώμα στη συνεδρία της 26-11-2012, όρισε την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή για την εκλογή μέλους ΔΕΠ του Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «ΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» (ΦΕΚ 91/03-02-2012). Υποψήφιος για την εν λόγω θέση είναι ο Λέκτορας κ. Γεώργιος Γιαννόπουλος. Τα μέλη της Επιτροπής είναι τα ακόλουθα:

 

  1. Διονυσία Καλλινίκου: Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ, Σχολή ΝΟΠΕ, Τμήμα Νομικής, Τομέας Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου, Γνωστ. Αντικ. «Αστικό Δίκαιο – Πνευματική Ιδιοκτησία».
  2. Ευγενία Αλεξανδροπούλου: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Γνωστ. Αντικ. «Δίκαιο Πληροφορικής».
  3. Καλλιόπη Κανελλοπούλου: Επίκουρος Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, Γνωστ. Αντικ. «Δίκαιο της πληροφορίας με έμφαση στα πνευματικά δικαιώματα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων».