Αρχική » Διδακτορικές Σπουδές
Οι Διδακτορικές Σπουδές της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 (πατήστε εδώ) και του 
εν γένει θεσμικού πλαισίου, όπως κάθε φορά ισχύει. Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης 
επιστημονικής έρευνας, στην ουσιαστική συνεισφορά στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό 
κλάδο και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στη Νομική Επιστήμη (Δ.Ν.)
 
(Επίκειται δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. του Κανονισμού των Διδακτορικών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)
 
Επισημαίνεται ότι οι ανακοινώσεις σχετικά με τις Διδακτορικές Σπουδές, αναρτώνται ηλεκτρονικά 
στις ανακοινώσεις του Ενιαίου Μεταπτυχιακού Προγράμματος.