Αρχική » Η Σχολή » Εγκαταστάσεις και Πρόσβαση

Εγκαταστάσεις

 Το Τμήμα Νομικής στεγάζεται κατά βάση στο κτίριο της οδού Σίνα 3 (Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών, Μ.Θ.Ε.) και στο κτίριο της οδού Ακαδημίας 45, όπου βρίσκονται οι θυρίδες και τα γραφεία της Γραμματείας και οι περισσότερες αίθουσες διδασκαλίας-εξετάσεων.

Πολλά σπουδαστήρια και γραφεία μελών Δ.Ε.Π. βρίσκονται στο Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών, στο κτίριο της οδού Ιπποκράτους 33, στο κτίριο της οδού Ακαδημίας 45, στο κτίριο της οδού Ασκληπιού 9 καθώς και στην οδό Σίνα 14 (3ος όροφος).

Αναλυτικότερα:

Γραμματεία (τηλ. κέντρο: 210 3688646, τηλεφωνητής 210 3688644)

Οι θυρίδες και τα γραφεία της Γραμματείας του Τμήματος Νομικής στεγάζονται στο ισόγειο του κτιρίου της οδού Ακαδημίας 45. Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών: Δευτέρα, Τετάρτη 11:00 π.μ.-1:00 μ.μ.


Γραφεία μελών Δ.Ε.Π.

Τα γραφεία των μελών του Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Νομικής βρίσκονται στο κτίριο της οδού Ιπποκράτους 33 (Τομείς Α΄ και Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου, Τομέας Δημοσίου Δικαίου) και στο κτίριο της οδού Ακαδημίας 45 (Τομέας Ποινικών Επιστημών, Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου, Τομέας Διεθνών Σπουδών). Μεμονωμένα γραφεία υπάρχουν ακόμη, στην οδό Ασκληπιού 9, καθώς και στην οδό Σίνα 14 (3ος όροφος). Σε κάθε γραφείο υπάρχει ανακοίνωση για τις ώρες ακροάσεως, κατά τις οποίες οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν τακτικά μαζί τους.


Αίθουσες διδασκαλίας-εξετάσεων

Η διδασκαλία και οι γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων γίνονται κατά κύριο λόγο στο Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών (Μ.Θ.Ε.) και ειδικότερα στις ακόλουθες αίθουσες:

- Νέο κτήριο (δίπλα από το παλαιό κτήριο), οδός Σίνα 3: Αίθουσα Οικονομίδου (ισόγειο) αίθουσες 2 και 1 (α΄ όροφος), αίθουσα 3 (πατάρι α΄ ορόφου), αίθουσες 8, 7, 6, 5, 4 (β΄ όροφος)·

Όσο διαρκούν οι δυσχέρειες στην εξασφάλιση της καθαριότητας στο Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών, οι αίθουσες της Νομικής Σχολής δεν θα διατίθενται για εκδηλώσεις πέραν της διδασκαλίας.

- Οδός Ακαδημίας 45: Αίθουσα Α΄, Β΄ και Γ΄ (α΄ όροφος)·

- Oδός Ιπποκράτους 7α: Μεγάλη Αίθουσα (α΄ όροφος).


Αίθουσα Πολυμέσων (τηλ. 210 368 8174)

Η Αίθουσα Πολυμέσων του Τμήματος Νομικής βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτιρίου της οδού Ασκληπιού 9 και λειτουργεί καθημερινά 9 π.μ.-4:00 μ.μ. Στο χώρο αυτό οι φοιτητές με τη χρήση του αριθμού μητρώου τους και του προσωπικού κωδικού (PIN) που έχουν ορίσει και τη διαδικασία εγγραφής στις υπηρεσίες επιτρέπεται να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε επιλεγμένες ψηφιακές βιβλιοθήκες μέσω σειράς διαθέσιμων Η/Υ. Στον 2ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Ασκληπιού 9 βρίσκεται πλήρως εξοπλισμένο στούντιο βιντεοσκόπησης μαθημάτων.