Αρχική » Η Σχολή » Οργάνωση και Διοίκηση

Διοίκηση της Σχολής

 

Σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 από 1.12.2017 η Νομική Σχολή διοικείται από:

 

Τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, η οποία απαρτίζεται από:

 • Τον Κοσμήτορα (τριετής θητεία)
 • Όλα τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής
 • Τους εκπροσώπους των φοιτητών (ετήσια θητεία)
 • Τους εκπροσώπους ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ (διετής θητεία)

Την Κοσμητεία της Σχολής, η οποία απαρτίζεται από:

 • Τον Κοσμήτορα (τριετής θητεία)
 • Τους Διευθυντές των Τομέων (ετήσια θητεία)
 • 5 μέλη εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής (τριετής θητεία)
 • Τους εκπροσώπους των φοιτητών (ετήσια θητεία)
 • Τους εκπροσώπους ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ (διετής θητεία)

Τη Συνέλευση της Σχολής, η οποία απαρτίζεται από:

 • Τον Κοσμήτορα (τριετής θητεία)
 • Τους Διευθυντές των Τομέων (ετήσια θητεία)
 • Τους εκλεγμένους εκπροσώπους των Τομέων (ετήσια θητεία)
 • Τους εκπροσώπους των φοιτητών (ετήσια θητεία)
 • Τους εκπροσώπους ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ (ετήσια θητεία)

 

Οι αρμοδιότητες του κάθε οργάνου ορίζονται στα άρθρα 17 (Γενική Συνέλευση), 18 (Κοσμητεία) και 21 (Συνέλευση) του ν. 4485/2017.

 

Κοσμήτορας της Σχολής είναι η Καθηγήτρια Καλλιόπη Α. Χριστακάκου – Φωτιάδη

 

Γραμματέας της Σχολής είναι η κυρία Ελένη Ε. Κουρέλη

 

H σύνθεση των ως άνω οργάνων για το διάστημα από 1.12.2017 έως και 31.8.2018 διαμορφώνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες:

 

 

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Κοσμήτορας

Καθηγήτρια Καλλιόπη Χριστακάκου - Φωτιάδη

Μέλη Κοσμητείας

Καθηγήτρια Γαρυφαλιά Αθανασίου

Καθηγητής Μιχαήλ Αυγουστιανάκης

Καθηγητής Σπυρίδων Βλαχόπουλος

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη

Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου*

Διευθυντές Τομέων

Καθηγήτρια Ανθή Πελλένη Παπαγεωργίου (Α΄ Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου)

Καθηγητής Στέφανος Σπυρίδων Πανταζόπουλος (Β΄ Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου)

Καθηγητής Γεώργιος Γεραπετρίτης (Τομέας Δημοσίου Δικαίου)

Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Κιούπης (Τομέας Ποινικών Επιστημών)

Καθηγήτρια Ελευθερία Παπαγιάννη (Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου)

Καθηγητής Χαράλαμπος Παμπούκης (Τομέας Διεθνών Σπουδών)

Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ

Ελένη Μίχα

Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ

Πολυξένη Γκούβα

Εκπρόσωποι φοιτητών (1 προπτυχιακός και 1 μεταπτυχιακός / υποψ. Δρ.)

 Δεν ορίστηκαν

 

*     O κ. Κ. Παπαδημητρίου εξελέγη στις 14.3.2018 από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής ως μέλος της Κοσμητείας στη θέση του παραιτηθέντος μέλους Ζ. Τσολακίδη.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Κοσμήτορας

Καθηγήτρια Καλλιόπη Χριστακάκου Φωτιάδη

Μέλη

Όλα τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής

Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ

Αλέξανδρος Βαρβέρης

Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ

Ειρήνη Χαλκιαδάκη

Εκπρόσωποι Φοιτητών (10 και κατ’ ελάχιστον 1 προπτυχιακός και 1 μεταπτυχιακός/υποψ. Δρ.)

Δεν ορίστηκαν

 

 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Κοσμήτορας

1) Καθηγήτρια Καλλιόπη Χριστακάκου - Φωτιάδη

Διευθυντές Τομέων

2) Καθηγήτρια Ανθή Πελλένη Παπαγεωργίου (Α΄ Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου)

3) Καθηγητής Στέφανος Σπυρίδων Πανταζόπουλος (Β΄ Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου)

4) Καθηγητής Γεώργιος Γεραπετρίτης (Τομέας Δημοσίου Δικαίου)

5) Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Κιούπης (Τομέας Ποινικών Επιστημών)

6) Καθηγήτρια Ελευθερία Παπαγιάννη (Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου)

7) Καθηγητής Χαράλαμπος Παμπούκης (Τομέας Διεθνών Σπουδών)

Μέλη Α΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου

8) Καθηγητής Μιχαήλ Αυγουστιανάκης

9) Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοδούλου

10) Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Βάθης

11) Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Λιάππης

12) Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Μεντής

13) Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραγιάννης

14) Λέκτορας Θεόδωρος Λύτρας

Μέλη Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου

15) Καθηγητής Γεώργιος Ορφανίδης

16) Καθηγήτρια Γαρυφαλιά Αθανασίου*

17) Καθηγητής Δημήτριος Τσικρικάς

18) Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Δεληκωστόπουλος

19) Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Χρυσάνθης

20) Επίκουρη Καθηγήτρια Χριστίνα Λιβαδά

21) Λέκτορας Δημήτριος Λαδάς

Μέλη Τομέα Δημοσίου Δικαίου

22) Καθηγητής Σπυρίδων Βλαχόπουλος

23) Καθηγητής Χρήστος Γκόρτσος

24) Καθηγητής Ιωάννης Δρόσος

25) Καθηγήτρια Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

26) Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Δελλής

27) Επίκουρη Καθηγήτρια Αικατερίνη Ηλιάδου

Μέλη Τομέα Ποινικών Επιστημών

28) Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Τριανταφύλλου

29) Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Δημητράτος

30) Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Δημάκης

31) Λέκτορας Ιωάννης Ανδρουλάκης

Μέλη Τομέα Ιστορίας & Θεωρίας του Δικαίου

32) Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

33) Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Χέλμης

34) Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Βουτσάκης

Μέλη Τομέα Διεθνών Σπουδών

35) Καθηγήτρια Ελένη Μουσταΐρα

36) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη

37) Επίκουρη Καθηγήτρια Ρεβέκκα -Εμμανουέλλα Παπαδοπούλου

Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ

38) Αλέξανδρος Βαρβέρης

Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ

39) Ειρήνη Χαλκιαδάκη

Εκπρόσωποι φοιτητών (6 και κατ’ ελάχιστον 1 προπτυχιακός και 1 μεταπτυχιακός/υποψ. Δρ.)

Δεν ορίστηκαν

 

*     Η κ. Γ. Αθανασίου εξελέγη στις 19.3.2018 από το Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου ως μέλος της Συνέλευσης στη θέση του παραιτηθέντος μέλους Γ.  Μιχαλόπουλου.