Αρχική » Η Σχολή » Οργάνωση και Διοίκηση

Διοίκηση του Τμήματος

 

 

 Η Νομική Σχολή, διοικείται από τη Γενική Συνέλευση, την Κοσμητεία και τον Κοσμήτορα. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα, τα μέλη της Κοσμητείας, τους Διευθυντές των Τομέων και τριάντα (30) εκλεγμένους εκπρόσωπους των Καθηγητών και Λεκτόρων. Η Κοσμητεία απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα, τρεις Καθηγητές της Σχολής και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών. Ο Κοσμήτορας της Σχολής αναπληρώνεται από το μέλος της Κοσμητείας, που βρίσκεται στην υψηλότερη καθηγητική βαθμίδα και μεταξύ ομοιόβαθμων μελών, από το αρχαιότερο.

 

Κοσμήτορας :

Καθηγητής Φίλιππος Σπυρόπουλος

   

Μέλη της Κοσμητείας: Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη

 

Διευθυντές Τομέων για το Ακαδ. έτος 2017 - 2018

 

Τομέας Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου

Καθηγήτρια Δήμητρα Παπαδοπούλου

Τομέας Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου

Καθηγητής Δημήτριος Τζουγανάτος

Τομέας Δημοσίου Δικαίου

Καθηγητής Γεώργιος Γεραπετρίτης

Τομέας Ποινικών Επιστημών

Καθηγητής  Φίλλιπος Σπυρόπουλος

Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου (Ιστορία, Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Εκκλησιαστικό)

Καθηγήτρια Ελευθερία Παπαγιάννη

Τομέας Διεθνών Σπουδών

Καθηγητής Χαράλαμπος Παμπούκης