Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 νέο, ενιαίο, εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). Η προκήρυξη του Π.Μ.Σ θα δημοσιευθεί στο τέλος Αυγούστου 2016.

Όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες για την υποβολή των αιτήσεων, τη μορφή αξιολόγησης και την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων κάθε κατεύθυνσης περιέχονται στην ανακοίνωση και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα, όπως αυτά δημοσιεύονται στις Ανακοινώσεις Γραμματείας Σχολής – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Προσφερόμενα μαθήματα ΠΜΣ ανά κατεύθυνση

Οδηγός σπουδών ενιαίου προγράμματος  μεταπτυχιακών σπουδών

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχόλης