Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

25.04.2012

Θέματα εργασιών στο διατομεακό μάθημα "Ιατρικό Δίκαιο" - Τομέας Δημοσίου Δικαίου

ANAKOINΩΣH – ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Τομέας Δημοσίου Δικαίου)

 

            Οι φοιτητές που παρακολουθούν το διατομεακό μάθημα «Ιατρικό δίκαιο» και επιθυμούν να κάνουν εργασία στο δημόσιο δίκαιο μπορούν να  επιλέξουν ένα από τα παρακάτω θέματα:

 

Α. Δημόσιος Τομέας Υπηρεσιών Υγείας

 1. 1.      Πειθαρχική ευθύνη των γιατρών σε θέματα δημόσιας υγείας
 2. 2.      Αστική ευθύνη του κράτους για ιατρικά σφάλματα
  1. 3.      Η αρχή της προφύλαξης στην προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.
  2. 4.      Οι περιορισμοί των προσωπικών δεδομένων κατά την προστασία της υγείας από μεταδοτικές ασθένειες (περιλαμβάνονται και οι εμβολιασμοί).
  3. 5.      Ο συμβουλευτικός και ελεγκτικός ρόλος του γιατρού εργασίας.
  4. 6.      Οι ελλείψεις σε επαγγελματίες υγείας ως λόγος απαλλαγής για την άρνηση της υγειονομικής περιθάλψεως.

 

Β. Ιδιωτικός Τομέας Υγείας

 1. 7.      Η κρατική εποπτεία κατά την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
 2. 8.      Προϋποθέσεις και διαδικασία χορηγήσεως και ανακλήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών
 3. 9.      Οι ιατρικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας