Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

22.10.2015

Θέματα εργασιών του προπτυχιακού μαθήματος της Εγκληματολογίας

Τα θέματα των εργασιών του προπτυχιακού μαθήματος της Εγκληματολογίας, θα δοθούν στους φοιτητές από τους κάτωθι υπεύθυνους εργασιών, στο γραφείο 2 (Ακαδημίας 45, 2ος όροφος), στις εξής μέρες κι ώρες:

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ: Δευτέρα, ώρα 4.00-6.00 μμ. (19 Οκτωβρίου,  26 Οκτωβρίου,  2 Νοεμβρίου 2015)

Οικονομικά εγκλήματα

Οργανωμένο έγκλημα

Εγκλήματα χωρίς θύματα

Επανορθωτική δικαιοσύνη (διαμεσολάβηση κ.λπ.)

Η θεωρία της διαφορικής συναναστροφής

Θεωρίες της ανομίας

ΠΩΛΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τετάρτη, ώρα 5.00-7.00 μμ. (21 Οκτωβρίου,  4 Νοεμβρίου και 11 Νοεμβρίου 2015)

Η Φεμινιστική Εγκληματολογία

Θυματολογία

Εγκλήματα μίσους

Η προστασία των ζώων από ποινική και εγκληματολογική σκοπιά

Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας - ποινική και εγκληματολογική προσέγγιση

ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΦΟΥ: Πέμπτη, ώρα 3.00-5.00 μμ. (22 Οκτωβρίου, 29 Οκτωβρίου και 5 Νοεμβρίου 2015)

Παράνομη εμπορία και διακίνηση πολιτιστικών αγαθών

Εμπόριο οργάνων

Στατιστική και σκοτεινός αριθμός της εγκληματικότητας

Σχολή του Σικάγου

Προσέγγιση της συμβολικής αλληλενέργειας, θεωρία της ετικέτας

ΘΕΩΝΗ ΣΠΑΘΗ: Παρασκευή, ώρα 5.00-7.00 μμ. (23 Οκτωβρίου,  30 Οκτωβρίου,  6 Νοεμβρίου 2015).

Μορφές ηλεκτρονικού εγκλήματος

Θεωρίες ελέγχου

Κλασική σε αντιδιαστολή με τη Θετική Σχολή.

Η δεοντολογία στην έρευνα

ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015, ώρα 7.00 μμ-9.00 μμ.

Θεωρία ορθολογικής επιλογής

Εκφοβισμός των αδυνάμων (bullying)

Εγκλήματα περί τον τραπεζικό τομέα

Έρευνα στην Εγκληματολογία και διαδίκτυο: Μεθοδολογικοί προβληματισμοί