Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

02.11.2018

Αιτήσεις ορκωμοσίας πτυχιούχων περιόδου Σεπτέμβριου 2018

Καλούνται όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου τους, να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία της Σχολής (Ακαδημίας 45 - θυρίδα 5) τις κάτωθι ημέρες και ώρες:

 

Δευτέρα

05.11.2018

09:00-11:00

Τρίτη

06.11.2018

09:00-11:00

Τετάρτη

07.11.2018

09:00-11:00

Πέμπτη

08.11.2018

09:00-11:00

 

Η αίτηση ορκωμοσίας υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π..

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

α) απλή φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας

β) την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα - δελτίο ειδικού εισιτηρίου

γ) τη φοιτητική τους ταυτότητα (τρίπτυχο - αφορά όσους έχουν εγγραφεί έως και το ακαδ. έτος 2012-2013)

δ) το βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης του Πανεπιστημίου Αθηνών (όσοι ήταν ασφαλισμένοι στο Πανεπιστήμιο)

ε) βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Φοιτητικής Εστίας στην οποία θα αναγράφεται ότι έχουν εκκενώσει το δωμάτιο [αφορά όσους διαμένουν σε δωμάτια της Φοιτητικής Εστίας (ΦΕΠΑ)].

Σε περίπτωση απώλειας της ακαδημαϊκής ταυτότητας - δελτίο ειδικού εισιτηρίου ή του βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να συνυποβληθεί με την αίτηση ορκωμοσίας βεβαίωση απώλειας/κλοπής από αστυνομικό τμήμα.

Σε περίπτωση απώλειας της φοιτητικής ταυτότητας (τρίπτυχο) θα πρέπει να συνυποβληθεί με την αίτηση ορκωμοσίας υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) περί της μη δυνατότητας παράδοσής του λόγω απώλειας (ή κλοπής).