Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

19.06.2017

'' Αστυνομικό Δίκαιο'' προφορική εξέταση/ εξεταστική Ιουνίου 2017

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)

 

Καλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται να εξεταστούν στο μάθημα Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο κατεύθυνση

Αστυνομικού δικαίου σε προφορική εξέταση την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017, ώρα 12.00

στην Αίθουσα Β' Μαθηματικών.

 

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος είναι η εξής:

 

α) Από το εγχειρίδιο της Ζ. Παπαϊωάννου, “Αστυνομικό Δίκαιο, Η λειτουργική αρμοδιότητα του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, Έννοια-Περιεχόμενο-Όρια”,

σελ: 91-97, 118-137, 147-166, 183-208, 259-275, 491-503, 513-672,


β) η σχετική νομοθεσία από τον φάκελο Νομοθεσίας του eclass, και 

 

γ) οι εξής δικαστικές αποφάσεις από τον φάκελο Νομολογίας του eclass :

1. ΔΕφΑθ 2966/1997

2. ΔΕφΑθ 4542/1998

3. ΣτΕ 648/2008 (έμφαση στις σκέψεις 5-7)

4. ΣτΕ 950/2014 (έμφαση στις σκέψεις 4-7)

5. ΕΔΔΑ Πετροπούλου-Τσακίρη κατά Ελλάδας (έμφαση στις σκέψεις 43-54 και 61-66), και

6. ΕΔΔΑ Galotskin κατά Ελλάδας (έμφαση στις σκέψεις 32, 33 και 35-40)

 

 

Κατά την διάρκεια της εξέτασης, οι φοιτητές θα μπορούν να φέρουν μαζί τους και να συμβουλεύονται μόνο την υπό β) σχετική νομοθεσία.