Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

10.05.2019

Διάλεξη του κ. José Maura, Γενικού Διευθυντή του Διεθνούς Κεφαλαίου Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο στο ΠΜΣ Ναυτικού Δικαίου

 

 

Την Πέμπτη, 09.05.2019 οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με κατεύθυνση Ναυτικού Δικαίου, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες είχαν τη σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη διάλεξη του κ. José MauraΓενικού Διευθυντή του Διεθνούς Κεφαλαίου Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο (IOPC Funds) με  θέμα: «Αποζημίωση ζημιών ρύπανσης από το Διεθνές Κεφάλαιο (IOPC Funds): Κριτήρια και πρακτική εμπειρία». Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκαν χαρακτηριστικές περιπτώσεις ατυχημάτων θαλάσσιας ρύπανσης και οι δυσχέρειες αντιμετώπισής τους  από το IOPC FUND με ιδιαίτερη και εκτενή μνεία στο ατύχημα του «Αγία Ζώνη ΙΙ», που απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη. Επίσης, αναπτύχθηκαν οι πρωτοβουλίες που προωθούνται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο με στόχο τη θέση σε ισχύ της HNS Convention, που αφορά ρύπανση από βλαβερές και τοξικές ουσίες. Οι διδάσκοντες του προγράμματος εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στον ομιλητή για αυτή την επαφή με τη διεθνή πρακτική.