Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

14.06.2018

Δικαστική Ψυχολογία & Δικαστική Ψυχιατρική, εξετ. Ιουλίου 2018

 

   Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι οι γραπτές εξετάσεις του μαθήματος υποχρεωτικής επιλογής Δικαστική Ψυχολογία – Δικαστική Ψυχιατρική (ΣΤ΄ εξαμήνου) για την εξεταστική IOYNIΟΥ- ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 θα λάβουν χώρα την Πέμπτη,  5  Ιουλίου  2018  &  ώρα  14:00-16:00, στις εξής αίθουσες  της  Νομικής:

            Αίθουσα   1:  Α -Ζ

                Αίθουσα   2:  Η - Κ

                Αίθουσα  4: Λ - Ν

           Αμφιθ. Σαριπόλων:  Ξ - Σ

          Α΄ Μαθηματικών:  Τ - Ω

  • Οι φοιτητές που δικαιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό της Σχολής  να εξεταστούν προφορικά  καλούνται σε εξέταση την ίδια μέρα ,  5/7 &  ώρα   16:30 στο  γραφείο του Αναπλ.Καθηγητή κ. Δ. Κιούπη (Ακαδημίας 45, 3ος όροφος),

Σημ:  Οι εξεταζόμενοι φοιτητές οφείλουν  την ημέρα της γραπτής εξέτασης να έχουν μαζί τους κόλλες αναφοράς