Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

12.07.2018

''Διοικητική Δικονομία'' εξ. Σεπτεμβρίου 2018 27/9/

(Ε΄εξάμηνο) σε γραπτή εξέταση την Πέμπτη 27/09/2018 και ώρα 14.00-18.30 μ.μ. σύμφωνα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους ως εξής:

 

 

Κλιμάκιο Α-Λ 14:00-16:00                            Κλιμάκιο Μ-Ω  16:30-18:30

Αίθ. 1   Α,                                                       Αίθ. 1   Μ

Αίθ. 2   Β                                                         Αίθ. 2   Ν

Αίθ. 4   Γ, Δ                                                    Αίθ. 4   Ξ, Ο                           

Αίθ. 5  Ε                                                         Αίθ. 5   Π

Αίθ. 6   Ζ                                                         Αίθ. 6   Ρ  

Αμφ. Σαριπόλων         Η, Θ, Ι                         Αμφ.  Σαριπόλων        Σ, Τ, Υ

Αίθ. Α’ Μαθ/κων        Κ                                 Αίθ. Α’ Μαθ/κων        Φ, Χ               

Αίθ. Β’ Μαθ/κων        Λ                                 Αίθ. Β’ Μαθ/κων        Ψ, Ω

 

 

 

Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστων νομοθετικών κειμένων.

 

Οι φοιτητές που δικαιούνται να εξεταστούν προφορικά καλούνται σε προφορική εξέταση στο αμφιθέατρο 1 σύμφωνα με το κλιμάκιό τους, Α-Λ (στις 14:30) και Μ-Ω (στις 17:00).