Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

14.09.2017

Εξετάσεις Γενικού Ποινικού Δικαίου

 

Ανακοινώνεται ότι οι γραπτές εξετάσεις του υποχρεωτικού μαθήματος Γενικό Ποινικό Δίκαιο (Β΄ εξαμήνου) για την εξεταστική ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017 θα λάβουν χώρα την Τρίτη   19   Σεπτεμβρίου 2017,  στις εξής  αίθουσες:


Α΄ κλιμάκιο ( Α-Κ )                               Β΄  κλιμάκιο ( Λ-Ω ) 

ώρα 8:00-10:00                                      ώρα  10:30-12:30

Αίθουσα  1: Α-Δ                                       Αίθουσα  1:  Λ-Ν

Αίθουσα 2: Ε-Ι                                       Αίθουσα  2:  Ξ-Ρ

Αίθουσα  Σαριπόλων: Κ                        Αίθουσα Σαριπόλων:  Σ-Ω

 

 

Σημ: Οι εξεταζόμενοι φοιτητές οφείλουν κατά την ημέρα της εξέτασης να έχουν μαζί τους  κόλλες  αναφοράς.

  • Οι  φοιτητές του α΄ κλιμακίου (A- K ) που δικαιούνται   να  εξεταστούν  προφορικά (ΦμεΑ, αλλοδαποί)  καλούνται   την  ίδια μέρα (19/9)   και   ώρα 16.00,  στην   Ακαδημίας 45 ( 3ος όροφος, γραφείο  Επικ. Καθηγήτριας κ. Α.Λιούρδη )
  • Οι  φοιτητές του  β΄ κλιμακίου  (Λ- Ω)  που δικαιούνται   να  εξεταστούν  προφορικά (ΦμεΑ, αλλοδαποί)  καλούνται   την  ίδια μέρα (19/9)  και   ώρα   15:00,  στην   Ακαδημίας 45 ( 2ος όροφος, γραφείο Επικ. Καθηγητή κ. Ν. Δημητράτου)