Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

14.09.2018

''Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο'' εξετάσεις/εξεταστέα ύλη

Καλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται να εξεταστούν στο μάθημα του Ειδικού Διοικητικού Δικαίου (Αστυνομικό Δίκαιο - Δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο), να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση την Πέμπτη 20/9, ώρα 9.00 στις αίθουσες Α και Β Μαθηματικών

 

Η εξεταστέα ύλη της κατεύθυνσης Αστυνομικού δικαίου είναι η εξής:

 • Από το εγχειρίδιο της Καθ. Ζ. Παπαϊωάννου, “Αστυνομικό Δίκαιο, Η λειτουργική αρμοδιότητα του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, Έννοια-Περιεχόμενο-Όρια”, σελ: 91-97, 118-137, 147-166, 183-208, 259-275, 491-503, 513-672
 • Οι εξής δικαστικές αποφάσεις που περιλαμβάνονται στον "Φάκελο Νομολογίας" στην ενότητα “Έγγραφα” του e-class:
  • ΔΕφΑθ 4542/1998
  • ΣτΕ 648/2008
  • ΣτΕ 780/2014
  • ΔΕΕ C-409/16
  • ΕΔΔΑ Πετροπούλου Τσακίρη κατά Ελλάδος
  • ΕΔΔΑ Galotskin κατά Ελλάδος
 • Οι νομοθεσία που περιλαμβάνεται στον "Φάκελο Νομοθεσίας" στην ενότητα "'Εγγραφα"  του  e-class, και συγκεκριμένα:
  • Ν. 2168/1993 (ως είναι ανηρτημένος)
  • Ν. 2800/2000 (ως είναι ανηρτημένος)
  • Ν. 3169/2003 (ως είναι ανηρτημένος)
  • Ν. 4249/2014 (ως είναι ανηρτημένος)
  • Οδηγία (ΕΕ) 2016/343 ((ως είναι ανηρτημένη)
  • ΠΔ 538/1989 (ως είναι ανηρτημένο)
  • ΠΔ 141/1991 (Άρθρα:57, 73,93-100,104, 105, 107,108,118-120,129,130,159)
  • ΠΔ 254/2004 (ως είναι ανηρτημένο)
  • ΠΔ 120/2008 (ως είναι ανηρτημένο)
  • ΠΔ 178/2014 (ως είναι ανηρτημένο)

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων της κατεύθυνσης αστυνομικού δικαίου, οι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση του εγχχειριδίου, της νομοθεσίας και της νομολογίας.