Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

18.01.2011

Εισηγητική Έκθεση για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή και στο γν. αντικ. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Τμήματος Νομικής, η Εισηγητική Έκθεση με αρ. πρωτ. 711/03-01-2011 που αφορά στην πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο "Αστικό Δίκαιο" (ΦΕΚ προκ. 623/19-07-2010)