Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

12.07.2018

''Γενικό Διοικητικό Δίκαιο''εξ. Σεπτεμβρίου 3/9/2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Καλούνται οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Β΄εξάμηνο) σε γραπτή εξέταση την Δευτέρα 3/09/2018 και ώρα 09.00-13.30 μ.μ. σύμφωνα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους ως εξής:

 

 

Κλιμάκιο Α-Κ 09:00-11:00                            Κλιμάκιο Λ-Ω  11:30-13:30

Αίθ. 1   Α,                                                       Αίθ. 1   Λ, Μ

Αίθ. 2   Β                                                         Αίθ. 2   Ν

Αίθ. 4   Γ, Δ                                                    Αίθ. 4   Ξ, Ο                          

Αίθ. 5  Ε                                                         Αίθ. 5   Π

Αίθ. 6   Ζ                                                       Αίθ. 6   Ρ 

Αμφ. Σαριπόλων         Η, Θ                            Αμφ.  Σαριπόλων        Σ, Τ, Υ

Αίθ. Α’ Μαθ/κων        Ι                                   Αίθ. Α’ Μαθ/κων        Φ, Χ               

Αίθ. Β’ Μαθ/κων        Κ                                 Αίθ. Β’ Μαθ/κων        Ψ, Ω

 

 

 

Δεν επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστων νομοθετικών κειμένων.

 

Οι φοιτητές που δικαιούνται να εξεταστούν προφορικά καλούνται σε προφορική εξέταση στο αμφιθέατρο 1 σύμφωνα με το κλιμάκιό τους, Α-Κ (στις 09:30) και Λ-Ω (στις 12:00).