Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

09.02.2018

Νέα ιστοσελίδα (site) του ΕΚΠΑ

 

 

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,


Με χαρά  σας ανακοινώνω τη λειτουργία της νέας ιστοσελίδας (site) (https://www.uoa.gr/) του ΕΚΠΑ η οποία διαθέτει σύγχρονο σχεδιασμό και αναβαθμισμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά με στόχο να ανταποκρίνεται καλύτερα στις αυξημένες ανάγκες προβολής και προώθησης του Ιδρύματός μας. 
Για τη νέα ιστοσελίδα εργάστηκαν συνάδελφοι τόσο από το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου και το Γραφείο Τύπου, αλλά και από άλλες υπηρεσίες.
Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας είναι ευπρόσδεκτες  και μπορείτε να τα στέλνετε στο helpdesk@noc.uoa.gr.  Ζητώ επίσης την κατανόηση σας για πιθανά προβλήματα κατά την αρχική φάση της λειτουργίας του επειδή η νέα ιστοσελίδα αποτελεί μια εξ ολοκλήρου νέα εγκατάσταση. Σημειώνεται ότι οι προηγούμενες τροποποιήσεις της ιστοσελίδας είχαν πραγματοποιηθεί το 2009.
 Οι παρούσες Πρυτανικές Αρχές έχουν θέσει ως μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων τους την έγκαιρη προβολή όλων των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος (δημοσιεύσεων, άρθρων, συνεδρίων, ημερίδων, επιστημονικών συναντήσεων). 

Οι πληροφορίες που αντλούνται για τα Πανεπιστήμια από τις ιστοσελίδες τους είναι σημαντικές, τόσο για την αλληλεπίδραση με την κοινωνία, όσο και, ειδικότερα, για την καλύτερη κατάταξη του Ιδρύματος σε πίνακες παγκόσμιας κατάταξης, γεγονός που ολοένα και περισσότερο, και παρά τις αμφισβητήσεις, θεωρείται ως μια κρίσιμη παράμετρος για την πορεία ενός εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Πιο συγκεκριμένα ο συνολικός όγκος περιεχομένου (ιστοσελίδων, εγγράφων, κλπ) που δημοσιεύεται από το δικτυακό τομέα (ελληνικό και αγγλικό, τουλάχιστον) κάθε Ιδρύματος είναι βασική παράμετρος κατάταξης. Επίσης, η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του Ιδρύματος. Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του Ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας, που παρέχει το Ίδρυμα. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να φροντίζουμε διαρκώς για τον εμπλουτισμό των ιστοσελίδων μας με πρωτογενές, χρηστικό περιεχόμενο, υψηλού επιπέδου, έτσι ώστε οι ιστοσελίδες μας να προσελκύουν μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερομένων, καθώς και εξωτερικών συνδέσμων προς αυτές.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, χάρη στην αφοσίωση και την ποιότητα όλου του ανθρώπινου δυναμικού του, και παρά τις σημαντικές οικονομικές δυσκολίες, τη μείωση του προσωπικού του και τη συκοφάντηση που κατά καιρούς υφίσταται, ανθίσταται αποφασιστικά στα προβλήματα και επιμένει δυναμικά στην ποιότητα του έργου του. Αυτό το έργο οφείλουμε όλοι μαζί να το αναδείξουμε και να το προβάλλουμε με κάθε πρόσφορο μέσο. 
Προς την κατεύθυνση αυτή προσβλέπουμε στην πλήρη στήριξή σας.


Θάνος Δημόπουλος 
Πρύτανης ΕΚΠΑ