Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

01.03.2019

Πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στη Γαλλία

 

 

Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας προσφέρεται

ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας, που απευθύνεται σε Έλληνες

πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου

στη Γαλλία.

Χορηγούνται υποτροφίες της Γαλλικής Κυβέρνησης για:

α) Μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master σε γαλλικό ίδρυμα τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου.

β) Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Master σε γαλλικές Ανώτατες Σχολές

Μηχανικών ή Business Schools-Εταίρους.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Μαΐου 2019.

Ο κανονισμός του προγράμματος υποτροφιών και η προκήρυξη έχουν αναρτηθεί

στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος:

http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-de-master-2-el