Αρχική » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

21.05.2018

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης.

 

 

 

 

 

 

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης: Πρόσκληση ενδιαφέροντος

(Call for Abstracts):

 

Ο Τομέας Φιλοσοφίας & Θεωρίας της Επιστήμης & της Τεχνολογίας του Τμήματος

Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΕΚΠΑ) οργανώνει το 5ο Πανελλήνιο

Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης (29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2018) στο

Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Στις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου εμπίπτουν όλες οι περιοχές της

φιλοσοφίας των επιστημών (γενική φιλοσοφία της επιστήμης και φιλοσοφία

ειδικών επιστημών), καθώς και περιοχές της φιλοσοφίας (μεταφυσική,

γνωσιολογία, ηθική, φιλοσοφία της γλώσσας, φιλοσοφία του νου, ιστορία της

φιλοσοφίας, πολιτική φιλοσοφία) στο βαθμό που οι ανακοινώσεις σχετίζονται

με θέματα που αφορούν την επιστήμη. Το Συνέδριο, το οποίο θα περιλαμβάνει

εισηγήσεις και συμπόσια, είναι ανοικτό σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής

και ερευνητικής κοινότητας, σε υποψήφιους/ες διδάκτορες και μεταπτυχιακούς

φοιτητές και φοιτήτριες.

 

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 10 Ιουνίου 2018

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου:

http://greekphilsci.blogspot.gr/

 

ή απευθυνθείτε στην Οργανωτική Επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

phos@phs.uoa.gr