Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Φοιτητικές Υπηρεσίες

Φοιτητικές Υπηρεσίες

 

Οι φοιτητές του Τμήματος, κατά τη διαδικασία εγγραφής τους στο Τμήμα, είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν και τη διαδικασία εγγραφής τους στις φοιτητικές υπηρεσίες του Πανεπιστήμιου Αθηνών μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας: https://webadm.uoa.gr/katsika/users/src/app_initial.php.

Μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας δημιουργούν το προσωπικό τους όνομα χρήστη και κωδικό (username και password αντίστοιχα), τα οποία θα τους χρειαστούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Με τη χρήση του ονόματος χρήστη και του προσωπικού κωδικού οι φοιτητές μπορούν να μεταβούν στον ιστότοπο http://my-studies.uoa.gr και να δηλώσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τα μαθήματα και τα συγγράμματα που επιθυμούν για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στα στοιχεία σας (π.χ. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, επίθετο κ.λ.π.), θα πρέπει να ενημερώνετε και τον δικτυακό τόπο του πανεπιστημίου: http://webadm.uoa.gr (Αίτηση μεταβολής στοιχείων).

Μέσω αυτής της διαδικασίας, ενημερώνεται ταυτόχρονα η σχετική βάση δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων α) για τα συγγράμματα (ΕΥΔΟΞΟΣ) και β) για το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο).

------------------------------

Είναι διαθέσιμη για τους προπτυχιακούς φοιτητές του ΕΚΠΑ η mobile εφαρμογή Uniway http://uniway.gr  για κινητά Androidκαι Apple. Παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες και μικρο-εφαρμογές: 

  • φοιτητολόγιο: για την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν αναλυτική βαθμολογία, δηλώσεις μαθημάτων, πρόγραμμα σπουδών, διδάσκοντες και στοιχεία επικοινωνίας, ώρες γραφείου κλπ,
  • αξιολόγηση μαθημάτων: εύκολη πρόσβαση στα online ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθημάτων,
  • κοινωνική δικτύωση: chat, αποστολή αρχείων, εικόνας, video, ομάδες φίλων, πληροφορίες γεωγραφικής θέσης, ομάδες κοινών ενδιαφερόντων.

 Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω των ιδρυματικών λογαριασμών του φοιτητή στο ΕΚΠΑ.