Αρχική » Προσωπικό » Διδάσκοντες αλφαβητικά » Βασιλόγιαννης Φίλιππος

Βασιλόγιαννης Φίλιππος

 

 

Φίλιππος Κ. Βασιλόγιαννης

 

Σπουδές

Πτυχιούχος και Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ακαδημαϊκή  Θέση

Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου

Τομέας

Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου

Τηλέφωνο

21-03688613

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

pvassil[at]law.uoa[dot]gr

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.uoa.gr/~pvassil/Vassiloyannis.html

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα 13:30-14:30 (Ακαδημίας 45, 3ος όροφος, γραφείο 8)

Διδασκαλία Μαθημάτων

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου, Φιλοσοφία του Δικαίου, Μεθοδολογία του Δικαίου, Philosophy of Law, Δίκαιο και Οικονομία

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Ηθική και Δίκαιο, Μεθοδολογία του Δικαίου, Φιλοσοφία του Ιδιωτικού Δικαίου, Φιλοσοφία του Δημοσίου Δικαίου, Κοινοδίκαιο (common law) και Αστικό Δίκαιο, Δίκαιο, Ηθική και Βιοηθική

Διοικητικό έργο

Μέλος της ΓΣ του Τμήματος και της Ομάδας Εσωτερικής Αποτίμησης της Σχολής

Συγγραφικό Έργο

(επιλογή)

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

The Unity of Person (υπό έκδοση), Πρόσωπα, λόγοι και  πράγματα (Αθήνα 2015), Βεβαιότητα και ασφάλεια του δικαίου (Αθήνα-Κομοτηνή 2004), Ο Κλώνος του Ανθρώπου (ό. π. 2003)

 

ΑΡΘΡΑ

«Αλληλεγγύη και φιλοξενία στον πολιτικό φιλελευθερισμό», Ένεκεν 42 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2016), 210-225, «Ο Αριστόβουλος Μάνεσης στη Βαϊμάρη», Το Σύνταγμα 3/2015, 463-482, «Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως εξ υποκειμένου δίκαιο», ΤΤ Σπύρου Ν. Τρωιάνου (Αθήνα-Κομοτηνή 2013), 133-149, «Η ιδέα του πανεπιστημίου και η βιοηθική», Μνήμη Γιώργου Παπαδημητρίου ΙΙ (Θεσσαλονίκη-Αθήνα 2013), 425-438, «Βιοτεχνολογία, εγγενείς αξίες και κατηγορική προστακτική», ΤΤ Νικολάου Κ. Ρόκα (Αθήνα 2012), 94-111, «Discourse Ethics, Legal Positivism, and the Law», Law, Rights and Discourse [ΤΤ Robert Alexy] (London 2007) 109-128 (= «Ética discursive, positivismo juridico y el derecho», Derecho, derechos y discurso [Bogotá 2013], 153-180 & «Ética do discurso, positivismo juridico e direito», Theoria do direito neoconstitucional [São Paulo 2008], 353-373), «Αρχή της πλειοψηφίας, ηθικός σχετικισμός και δημοκρατία», Ισοπολιτεία 9-10 (2005-2006), 93-108, «Nikolaos N. Saripolos und die Anwendung der sogenannten juristischen Methode», Verfassungsgeschichte und Staatsrechtslehre (Frankfurt a. M. 2001), 217-232