Αρχική » Προσωπικό » Διδάσκοντες αλφαβητικά » Δελλής Γεώργιος

Δελλής Γεώργιος

 

 

_

 

Γεώργιος Δελλής

 

Σπουδές

 

Νομική Σχολή Αθηνών, Νομικό Τμήμα, Πτυχίο: 1984-1988
Université Paris II, Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), en Droit Administratif Interne, 1989-1990
Université Paris II, Thèse de Doctorat, 1990-1994,
Habilitation de diriger des recherches, 1994

Ακαδημαϊκή Θέση

 

Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής, Νομικό Τμήμα, Τομέας Δημοσίου Δικαίου, με ειδίκευση στο «Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως στο Διοικητικό Δίκαιο»

Τομέας

Δημοσίου Δικαίου

Τηλέφωνο

210 3688176, 210 3688382

FAX

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

gdellis[at]law.uoa[dot]gr dellis[at]dylaw[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

 


 

 

 

Προπτυχιακά: Διοικητική Δικονομία, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, Σεμινάριο Δημοσίου Δικαίου

Μεταπτυχιακά: Δίκαιο Περιβάλλοντος

 

Διοικητικό Έργο

 

Διεθνείς Δραστηριότητες

Μέλος της Amicale des Référendaires, τ. Εισηγητής στο Δικαστήριο των ΕΚ.

Συγγραφικό Έργο

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Droit pénal et droit administratif: l'influence des principes du droit pénal sur le droit administratif répressif, Paris, LGDJ, 1997, XVII + 464 σελ. , Bibliothèque de droit public, tome 184, πρόλογος Yves Gaudemet.
  2. Κοινοτικό δίκαιο περιβάλλοντος: Οι διαστάσεις της περιβαλλοντικής προστασίας στην κοινοτική έννομη τάξη, Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 1998, 431 σελ.
  3. Κοινή Ωφέλεια και Αγορά. Τόμος Α΄. Το τέλος των διαχωριστικών γραμμών: η «αγορακεντρική» δημόσια ρύθμιση των κοινωφελών δραστηριοτήτων, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή, 2008, ΧΧΙV + 390 σελ.
  4. Κοινή Ωφέλεια και Αγορά. Τόμος Β΄. Το δημόσιο δίκαιο των υπό απελευθέρωση κοινωφελών υπηρεσιών (ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ενέργεια, ταχυδρομείο, μεταφορές, ραδιοτηλεόραση), Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή, 2008, ΧΧΙΙ + 596 σελ.