Αρχική » Προσωπικό » Διδάσκοντες αλφαβητικά » Παπαθανασόπουλος Ευστράτιος

Ευστράτιος Παπαθανασόπουλος

Ευστράτιος  Παπαθανασόπουλος

 

Σπουδές

 

 


Πτυχίο Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου.
Διδάκτωρ Εγκληματολογίας (DOCTORAT, U.C.L)  στο Πανεπιστήμιο “UNIVERSITE CATHOLIQUE  DE  LOUVAIN – LA NEUVE  BELGIQUE”.

Ακαδημαϊκή Θέση

Λέκτωρ Εγκληματολογίας του Τομέα Ποινικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Τομέας

Τομέας Ποινικών Επιστημών

Τηλέφωνο

2103688615

FAX

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

spap06[at]yahoo[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

Παρασκευή 14:00-15:ΟΟ

Διδασκαλία Μαθημάτων

 • Ανακριτική
 • Ποινική Καταστολή – Σωφρονιστική
 • Ποινική Καταστολή – Σωφρονιστική
 • Μελέτη του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης
 • Αντεγκληματικη πολιτική
 • Μεθοδολογια της Εγκληματολογίας

Διοικητικό Έργο

Εκπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση του Τομέα

Συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές

Συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης για εναρμόνιση κειμένων ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε ελληνική έννομη τάξη (Ενδεικτικά : αμοιβαία αναγνώριση , αποφάσεων περί δήμευσης, ενσωμάτωση της απόφασης για την Eurojust, αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων για περί επιβολής χρηματικής ποινής κ.λπ.)

Διεθνείς Δραστηριότητες

Εθνικό μέλος στην Προσωρινή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας  EUROJUST.

Άσκηση στο Ποινικό και Σωφρονιστικό Τμήμα του Συμβουλίου της Ευρώπης – Στρασβούργο

 

Συγγραφικό Έργο

 1. Κατ’ οίκον Φυλάκιση με ηλεκτρονική επιτήρηση. Μετεξέλιξη του Πανοπτικού Σχήματος, Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληματολογίας, Τεύχος 1, 1989 σελ. 225-241.
 2. Κοινωνιολογικές εμβαθύνσεις των Εγκληματολογικών στατιστικών, στον Πανηγυρικό Τόμο για τα Εικοσάχρονα του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Κοινωνικής Άμυνας, Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 369-375.
 3. Η έννοια της αμοιβαίας παροχής, Εργαλείο προσέγγισης αντεγκληματικών πολιτικών και πρακτικών στο σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης, Χρονικά Εργαστηρίου Εγκληματολογικών Επιστημών Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Θράκης, 1993 , σελ. 60 - 68.
 4. Η έννοια της προεγκληματικής κατάστασης στην χάραξη αντεγκληματικής πολιτικής, στον Τιμητικό Τόμο στη Μνήμη Ι. Δασκαλόπουλου, Κ. Σταμάτη, Χρ. Μπάκα, σελ. 973 - 979,  Σάκκουλας, 1996.
 5. «Η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στην πρόληψη της εγκληματικότητας», Ποινική Δικαιοσύνη 4/1998 , σελ. 355-360.
 6. «Οι μοντέρνες αστυνομικές μέθοδοι και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» Ποινική Δικαιοσύνη, 11/1998, σελ. 1131-1134.
 7. «Προσφορά ιδιωτικής περιπολίας από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και το νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των», Σειρά ΠΟΙΝΙΚΑ 59, Αντεγκληματική Πολιτική II , σελ. 373-379, Σάκκουλας 2000.
 8. Νέες προοπτικές δικαστικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος, Ποινική Δικαιοσύνη 6/2001, σελ. 670-672.
 9. Απόφαση του Συμβουλίου της 28.2.2002. Σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος
  (L 63/6.3.2002), Ποιν.Δικ. 2002, σελ.475
 10. Νέες προοπτικές στην συγκρότηση ενός δικαστικού Ευρωπαϊκού χώρου ασφάλειας και ελευθερίας, Ποιν. Χρον. ΝΓ, σελ. 103-106.
 11. Παρουσίαση της Ημερίδος για τη Eurojust, Ποιν.Δικ. 2003, σελ. 197
 12. Πρωτοβουλίες υπό εξέλιξη στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας στα Ποινικά θέματα, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, Ποινική Δικαιοσύνη 10/2003, σελ.1131-1134.
 13. Ο αστυνομικός της γειτονιάς, η σύγχρονη πρόκληση της Αστυνομίας για μία νέου τύπου συμβολή στην χάραξη τοπικής αντεγκληματικής πολιτικής, Ποινική Δικαιοσύνη 11/2005, σελ. 1316-1320.
 14. Εμπορία ανθρώπων, θυματολογικές όψεις και προθεσμία περίσκεψης κατά το Ν. 3386/05, Ποινική Δικαιοσύνη, 12/2006, σελ. 1428-1433.
 15. Σκέψεις για την επιμέτρηση της ποινής και την εκπροσώπηση του κατηγορουμένου από τον πληρεξούσιο συνήγορό του, Τιμητικός Τόμος Α. Ψαρούδα – Μπενάκη, εκδ. Αντ.Σάκκουλα, 2008, σελ. 925 – 936
 16. «Παρατηρήσεις – Σύντομη παρουσίαση των βασικών σημείων του Π.Δ. 195/06 για τη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών επιμελητών κοινωνικής αρωγής», Ποιν.Λόγ. ΣΤ΄ (2006), σελ. 1069
 17. «Réflexions sur le détermination de la peine et la représentation de l’ inculpé par son avocat dans le contexte du droit grec», στον τιμητικό τόμο Liber Amicorum  HENRY – D BOSLY, loyauté, justice et vérité, Εκδόσεις La Charte 2009, p. 281-293
 18. «Σκέψεις για την επιμέτρηση της ποινής και την εκπροσώπηση του κατηγορουμένου από τον πληρεξούσιο
  συνήγορό του», στον τιμητικό τόμο για την Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη, Ποινικές Επιστήμες, Θεωρία και Πράξη, Σάκκουλας 2008, σελ. 925-937
 19. «Ιστορίες ζωής ως μεθοδολογικό εργαλείο εγκληματολογικής ανάλυσης»,  στον τιμητικό τόμο για την Καλλιόπη Δ. Σπινέλλη, Μελέτη του έτους 2009, που εξεδόθη το 2010, εκδ. Αντ.Σάκκουλα, σελ. 269-281
 20. «Κοινές Ομάδες Έρευνας (Κ.Ο.Ε.) και η ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική», στον τιμητικό τόμο για τον Ιάκωβο Φαρσεδάκη, 2008
 21. «Διοικητισμός και ποινικότητα» στον υπό έκδοση  τιμητικό τόμο για τον καθηγητή Στέργιο Αλεξιάδη
 22. «Η Εγκληματολογία στην Ελλάδα σήμερα», Ποιν.Λόγ. 2007, σελ. 1777
 23. «Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα, η Αντιμετώπισή της και η Εγκληματολογία», Ποιν.Λόγ. 2008, σελ. 467
 24. Βιβλιοκρισία σε βιβλίο Δ.Ζημιανίτη, ΠοινΔικ. 2007
 25. Βιβλιοκρισία – Βιβλιοπαρουσίαση σε βιβλίο Ν.Κουράκη «Έμφυλη εγκληματικότητα – Ποινική και εγκληματολογική προσέγγιση του φύλου, Ποιν.Λόγ. 2008,  σελ 745
 26. Βιβλιοκρισία σε Συλλογικό Τόμο Αλεξιάδη, Πρακτικά Συνεδρίου, Ποιν.Λόγ. 2007, σελ. 1777