Αρχική » Το Τμήμα » Οργάνωση και Διοίκηση » Γραμματεία

Γραμματεία

Η κεντρική Γραμματεία του Τμήματος Νομικής βρίσκεται στην οδό Ακαδημίας 45. Είναι αρμόδια να πραγματοποιεί τις πάσης φύσεως εγγραφές προπτυχιακών  και μεταπτυχιακών φοιτητών, διατηρεί το σχετικό αρχείο, εκδίδει επίσημα πιστοποιητικά και  έγγραφα, επικοινωνεί με άλλες διοικητικές υπηρεσίες, εξυπηρετεί σε διοικητικά θέματα το σύνολο των φοιτητών καθώς και το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του Τμήματος. Καταρτίζει το πρόγραμμα διδασκαλίας και εξετάσεων, υποστηρίζει τις διαδικασίες διανομής συγγραμμάτων. Η γραμματεία διεκπεραιώνει διοικητικά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος.