Αρχική » Τομείς » Α' Ιδιωτικού Δικαίου » Προσωπικό – Ώρες ακρόασης

Προσωπικό – Ώρες ακρόασης

Διευθυντής του Τομέα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018:

Καθηγήτρια Ανθή Πελλένη-Παπαγεωργίου

________________________

Μέλη Δ.Ε.Π. –  Συνεργάτες του Τομέα

 

Καθηγητές:

 • Μιχαήλ Αυγουστιανάκης
 • Ευγενία Δακορώνια
 • Δήμητρα Παπαδοπούλου
 • Ανθή Πελλένη-Παπαγεωργίου
 • Χριστίνα Σταμπέλου
 • Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη
 • Κωνσταντίνος Χριστοδούλου

Αναπληρωτές Καθηγητές:

 • Βασίλειος Βάθης
 • Αντώνιος Καραμπατζός
 • Γεώργιος Λέκκας
 • Δημήτριος Λιάππης
 • Παρασκευή Παπαρσενίου
 • Κλεάνθης Ρούσσος

Επίκουροι Καθηγητές:

 • Γεώργιος Γεωργιάδης
 • Κωνσταντίνος Καραγιάννης
 • Ιωάννα Κονδύλη
 • Γιώργος Λαδογιάννης
 • Γεώργιος Μεντής
 • Παναγιώτης Νικολόπουλος
 • Ζαφείριος Τσολακίδης
 • Αριστείδης Χιωτέλλης

Λέκτορες:

 • Θεόδωρος Λύτρας
 • Ελισάβετ Οικονομίδου - Πούλου
 • Βάνιας Παναγιωτόπουλος

Επιστημονικοί Συνεργάτες:

 • Γεώργιος Αντωνόπουλος

Διοικητικό Προσωπικό Γραμματείας-Σπουδαστηρίου:

 • Μαριάνθη Βλάχου (απουσιάζει με απόσπαση)
 • Ανδρέας Λάμπος (Γραμματεία Τομέα)
 • Παναγούλα Μακρή (βιβλιοθηκονόμος)
 • Βασιλική Στρακαντούνα (βιβλιοθηκονόμος)
 • Άννα Χουντάλα (βιβλιοθηκονόμος)


   Ώρες  ακρόασης   Μελών   ΔΕΠ  - Χειμερινό εξάμηνο,ακαδ. έτος 2017-2018

  ΜΕΛΗ   ΔΕΠ 

  Α΄   TOMEA 

  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ

  Ημέρα ακρόασης:

  Χειμερ. εξάμηνο

  Πανεπιστ.  γραφείο

  E-mail 

  Καθηγητής Αυγουστιανάκης   Μιχάλης

  ΠΕΜΠΤΗ

  10.00-11.00

  Ακαδημίας 47,1οςόροφος

  maugoust@law.uoa.gr

  Καθηγήτρια Δακορώνια  Ευγενία 

   Εκπαιδ. Άδεια

  Ακαδημίας 47,1οςόροφος

  edakoron@law.uoa.gr

  Καθηγήτρια

  Παπαδοπούλου  Δήμητρα

  ΤΡΙΤΗ

  16.00-17.00

  Σκουφά 48 (ΙΔΜΕ), 4Ος  όροφος

  dpapadop@law.uoa.gr

  Καθηγήτρια Πελλένη    Ανθή

  ΤΕΤΑΡΤΗ

  12.00-13.00

  Ακαδημίας 47,1οςόροφος

  apelleni@law.uoa.gr

  Καθηγήτρια Σταμπέλου Χριστίνα 

  ΤΡΙΤΗ

  16.00-17.00

  Ακαδημίας  47, 1οςόροφος

  chrstambelou@hotmail.gr

  Καθηγήτρια Χριστακάκου- Φωτιάδη  Καλλιόπη

  ΤΡΙΤΗ

  14.30-15.30

  Ακαδημίας 47,  1οςόροφος

  kchrista@law.uoa.gr

  Καθηγητής Χριστοδούλου Κων/νος

  ΠΕΜΠΤΗ

  18.00-19.00

  Ακαδημίας 47,1οςόροφος

  conschris@hotmail.com

  Αναπλ. Καθηγητής Ρούσσος Κλεάνθης

  ΔΕΥΤΕΡΑ

  12.00-13.00 

  Ακαδημίας 47,1οςόροφος

  prof.roussos@gmail.com

  Αναπλ. Καθηγητής  Βάθης Βασίλης

  ΔΕΥTΕΡΑ

  15.00-16.00

  Ακαδημίας 47

  V_vathis@otenet.gr

  Αναπλ.Καθηγητής Λιάππης  Δημήτρης

  ΔΕΥΤΕΡΑ

  13:00-14.00

  Ακαδημίας 47, 2οςόροφος

  dliappis@law.uoa.gr

  Αναπλ.Καθηγητής Καραμπατζός  Αντώνιος

  ΤΕΤΑΡΤΗ

  13.30-  14.30

  Ακαδημίας  47, 2οςόροφος

  akarampat@law.uoa.gr

  Αναπλ. Καθηγήτρια Παπαρσενίου Παρασκευή

  Εκπαιδ. άδεια

  Ακαδημίας  47, 1οςόροφος

  evipars@law.uoa.gr

  Επίκ. Καθηγητής  Χιωτέλλης    Αριστείδης

   ΤΡΙΤΗ

  14.00-15.00

  Ακαδημίας 47,1οςόροφος

  aristides_chiotellis@klclawfirm.com

  Αναπλ. Καθηγητής Λέκκας     Γιώργος 

   ΤΕΤΑΡΤΗ

  17.00-18.00

  Ακαδημίας 47, 3ος    όροφος

   glekkas@law.uoa.gr

  Επίκ.Καθηγήτρια Κονδύλη    Ιωάννα 

   ΔΕΥΤΕΡΑ

  14.00-15.00

  Ακαδημίας 45, 4οςόροφος, γρ.8

  ikondyli@law.uoa.gr

  Επίκ. Καθηγητής Μεντής Γιώργος

  ΤΡΙΤΗ

  18.00-19.00

  Ακαδημίας 47

  menslaw@otenet.gr

  Επίκ.Καθηγητής Γεωργιάδης  Γεώργιος

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  15.00-16.00

  Ακαδημίας 47, 1οςόροφος

  ggeorgiades@law.uoa.gr

  Επίκ.Καθηγητής Τσολακίδης    Ζαφείρης

  ΤΕΤΑΡΤΗ

  16.00-17.00

  Aκαδημίας 47, 2οςόροφος

  zatsolak@law.uoa.gr

  Λέκτορας Πούλου  Ελισάβετ

  ΤΕΤΑΡΤΗ

  12.00-13.00

  Aκαδημίας 47, 1οςόροφος

  eleconom@law.uoa.gr

  Λέκτορας  Λύτρας      Θεόδωρος

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  16.00-17.00

  Ακαδημίας 47

  lytrasth@otenet.gr

  Λέκτορας  Καραγιάννης     Κων/νος

   ΤΕΤΑΡΤΗ

  11.00-12.00

  Ακαδημίας 47, 2οςόροφος

  kkaragiannis@law.uoa.gr

  Λέκτορας Νικολόπουλος  

   Παναγιώτης 

  ΠΕΜΠΤΗ

  15.00-16.00

  Ακαδημίας 47, 3οςόροφος

   

  nikolopo@hol.gr

  Λέκτορας Λαδογιάννης Γιώργος

  ΠΕΜΠΤΗ

  16.00-17.00

  Ακαδημίας 47, 3οςόροφος

  g.ladogiannis@

  gmail.com

  Λέκτορας  Παναγιωτόπουλος  Βάγιας 

  ΔΕΥΤΕΡΑ

  12.00-13.00

  Ακαδημίας 47, 1οςόροφος

  vanias@kremlaw.gr