Αρχική » Τομείς » Α' Ιδιωτικού Δικαίου » Προσωπικό – Ώρες ακρόασης

Προσωπικό – Ώρες ακρόασης

Διευθύντρια του Τομέα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Καθηγήτρια Ανθή  Πελλένη-Παπαγεωργίου

________________________

Μέλη Δ.Ε.Π. –  Συνεργάτες του Τομέα

  Καθηγητές

 • Μιχαήλ Αυγουστιανάκης
 • Ευγενία Δακορώνια
 • Δημήτριος Λιάππης
 • Δήμητρα Παπαδοπούλου
 • Ανθή Πελλένη-Παπαγεωργίου
 • Χριστίνα Σταμπέλου
 • Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη
 • Κωνσταντίνος Χριστοδούλου

Αναπληρωτές Καθηγητές

 • Γεώργιος Γεωργιάδης
 • Αντώνιος Καραμπατζός
 • Γεώργιος Λέκκας
 • Γεώργιος Μεντής
 • Παρασκευή Παπαρσενίου
 • Κλεάνθης Ρούσσος

Επίκουροι Καθηγητές

 • Κωνσταντίνος Καραγιάννης
 • Ιωάννα Κονδύλη
 • Γιώργος Λαδογιάννης
 • Παναγιώτης Νικολόπουλος
 • Θεόδωρος Λύτρας
 • Ελισάβετ Οικονομίδου - Πούλου
 • Βάνιας Παναγιωτόπουλος
 • Ζαφείριος Τσολακίδης
 • Αριστείδης Χιωτέλλης

Επιστημονικός  Συνεργάτης

 • Γεώργιος Αντωνόπουλος

 

 

Ακροάσεις  Μελών  ΔΕΠ Αστικού  (Eαρινού  εξαμήνου, ακαδ. έτος 2018-2019)

   Καθηγητές

Αυγουστιανάκης   Μιχαήλ                 

Πέμπτη 11.00-12.00

Ακαδημίας  47, α΄ όροφος

Δακορώνια   Ευγενία

Παρασκευή  11.00-12.00

Ακαδημίας  47, α΄ όροφος

Λιάππης  Δημήτριος

Τρίτη  18.00-19.00

Ακαδημίας  47, β΄ όροφος

Παπαδοπούλου – Κλαμαρή Δήμητρα

Παρασκευή 14.00-15.00

 ΙΔΜΕ,   Σκουφά   48

Πελλένη - Παπαγεωργίου Ανθή

Τετάρτη   17.00-18.00

 Ακαδημίας  47, α΄ όροφος

Σταμπέλου Χριστίνα

Δευτέρα   17.00-18.00

 Ακαδημίας  47, α΄ όροφος

Χριστακάκου -Φωτιάδη  Καλλιόπη

Τρίτη      14.30-15.30

Ακαδημίας  47, α΄ όροφος

Χριστοδούλου  Κων/νος

Τρίτη 19.00-20.00

Ακαδημίας  47, α΄ όροφος

  Αναπλ.Καθηγητές

Γεωργιάδης    Γεώργιος

Τετάρτη  17.00-18.00

Ακαδημίας  47, α΄ όροφος

Καραμπατζός   Αντώνιος

Τετάρτη    15.00-16.00

Ακαδημίας  47, β΄ όροφος

Λέκκας    Γεώργιος

Παρασκευή  14.00-15.00

Ακαδημίας  47, γ΄ όροφος

Μεντής    Γεώργιος

Τρίτη      18.00-19.00

 Ακαδημίας  47, α΄όροφος

Παπαρσενίου   Παρασκευή

 Δευτέρα  19.00-20.00

Ακαδημίας  47, α΄όροφος

Ρούσσος  Κλεάνθης

 

 Ακαδημίας 47

   Επίκ.Καθηγητές

Καραγιάννης    Κων/νος       

  Τετάρτη  12.15-13.15

Ακαδημίας  47,β΄όροφος

Κονδύλη     Ιωάννα

  Δευτέρα  12.30-13.30

Ακαδημίας 45, 4ος όροφος

Λαδογιάννης     Γεώργιος    

  Πέμπτη 16.00-17.00

Ακαδημίας  47,  γ΄ όροφος

Λύτρας  Θεόδωρος

  Τετάρτη 17.00-18.00

Ακαδημίας  47, α΄ όροφος

Νικολόπουλος  Παναγιώτης

  Πέμπτη     15.00-16.00

Ακαδημίας  47,γ΄όροφος

Παναγιωτόπουλος  Βάγιας

 Δευτέρα    12.00-13.00

Ακαδημίας  47

Οικονομίδου   –Πούλου    Ελισάβετ

Τετάρτη   15.00-16.00

Aκαδημίας  47, α΄όροφος

Τσολακίδης    Ζαφείριος

Τρίτη          16.00-17.00

Ακαδημίας  47,β΄όροφος

Χιωτέλλης     Αριστείδης

Παρασκευή  14.00-15.00

Ακαδημίας  47