Αρχική » Τομείς » Α' Ιδιωτικού Δικαίου » Προσωπικό – Ώρες ακρόασης

Προσωπικό – Ώρες ακρόασης

Διευθυντής του Τομέα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018:

Καθηγήτρια Ανθή Πελλένη-Παπαγεωργίου

________________________

Μέλη Δ.Ε.Π. –  Συνεργάτες του Τομέα

 

Καθηγητές:

 • Μιχαήλ Αυγουστιανάκης
 • Ευγενία Δακορώνια
 • Δήμητρα Παπαδοπούλου
 • Ανθή Πελλένη-Παπαγεωργίου
 • Χριστίνα Σταμπέλου
 • Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη
 • Κωνσταντίνος Χριστοδούλου

Αναπληρωτές Καθηγητές:

 • Βασίλειος Βάθης
 • Αντώνιος Καραμπατζός
 • Γεώργιος Λέκκας
 • Δημήτριος Λιάππης
 • Παρασκευή Παπαρσενίου
 • Κλεάνθης Ρούσσος

Επίκουροι Καθηγητές:

 • Γεώργιος Γεωργιάδης
 • Κωνσταντίνος Καραγιάννης
 • Ιωάννα Κονδύλη
 • Γιώργος Λαδογιάννης
 • Γεώργιος Μεντής
 • Παναγιώτης Νικολόπουλος
 • Ζαφείριος Τσολακίδης
 • Αριστείδης Χιωτέλλης

Λέκτορες:

 • Θεόδωρος Λύτρας
 • Ελισάβετ Οικονομίδου - Πούλου
 • Βάνιας Παναγιωτόπουλος

Επιστημονικοί Συνεργάτες:

 • Γεώργιος Αντωνόπουλος

Διοικητικό Προσωπικό Γραμματείας-Σπουδαστηρίου:

 • Μαριάνθη Βλάχου (απουσιάζει με απόσπαση)
 • Ανδρέας Λάμπος (Γραμματεία Τομέα)
 • Παναγούλα Μακρή (βιβλιοθηκονόμος)
 • Βασιλική Στρακαντούνα (βιβλιοθηκονόμος)
 • Άννα Χουντάλα (βιβλιοθηκονόμος)


   Ώρες  ακρόασης   Μελών   ΔΕΠ  - Εαρινό εξάμηνο,ακαδ. έτος 2017-2018

Καθηγητές

 Αυγουστιανάκης   Μιχαήλ

Πέμπτη 11.00-12.00

Ακαδημίας  47, α΄όροφος

Δακορώνια Ευγενία

Πέμπτη  14.00-15.00

Ακαδημίας  47, α΄όροφος

Παπαδοπούλου – Κλαμαρή Δήμητρα

Eκπαιδευτ. άδεια

 

Πελλένη - Παπαγεωργίου Ανθή  

Τετάρτη  16.00-17.00

Ακαδημίας  47, α΄όροφος

Σταμπέλου Χριστίνα

Δευτέρα  17.00-18.00

Ακαδημίας  47, α΄όροφος

Χριστακάκου -Φωτιάδη Καλλιόπη

Τρίτη 14.30-15.30

Ακαδημίας  47, α΄όροφος

Χριστοδούλου  Κων/νος

Τρίτη  19.00-20.00

Ακαδημίας  47, α΄όροφος


Αναπλ. Καθηγητές

Βάθης  Βασίλειος

Δευτέρα   15.00-16.00 

Ακαδημίας  47

 

 

 

Καραμπατζός   Αντώνιος 

Τετάρτη    13.30-14.30

Ακαδημίας  47, β΄όροφος

Λέκκας Γεώργιος 

Τετάρτη   17.00-18.00

Ακαδημίας  47, γ΄όροφος

Λιάππης   Δημήτριος

Τετάρτη   12.00-13.00

Ακαδημίας  47, β΄όροφος

Παπαρσενίου   Παρασκευή 

Δευτέρα   16.00-17.00

Ακαδημίας  47, α΄όροφος

Μεντής   Γεώργιος 

 Τετάρτη  18.00-19.00

 Ακαδημίας 47, α΄όροφος


Επίκ. Καθηγητές

Γεωργιάδης    Γεώργιος

Τετάρτη    17.00-18.00

Ακαδημίας  47, α΄όροφος

Καραγιάννης    Κων/νος

Τετάρτη    12.00-13.00

Ακαδημίας  47,β΄όροφος

Κονδύλη Ιωάννα

 

Ακαδημίας 45, 4ος όροφος

Λαδογιάννης   Γεώργιος

Εκπαιδ. Άδεια (από 1.4.18)

 

Νικολόπουλος    Παναγιώτης

Πέμπτη     15.00-16.00

Ακαδημίας  47,γ΄όροφος

Τσολακίδης    Ζαφείριος

Τρίτη         16.00-17.00

Ακαδημίας  47,β΄όροφος

Χιωτέλλης Αριστείδης

Τετάρτη     15.00-16.00

Ακαδημίας  47


Λέκτορες

Λύτρας   Θεόδωρος

 

 

Οικονομίδου –Πούλου    Ελισάβετ

Τετάρτη     16.00-17.00

Ακαδημίας  47, α΄όροφος

Παναγιωτόπουλος   Βάγιας

Δευτέρα     12.00-13.00

Ακαδημίας  47, α΄όροφος