Αρχική » Τομείς » Α' Ιδιωτικού Δικαίου » Προσωπικό – Ώρες ακρόασης

Προσωπικό – Ώρες ακρόασης

Διευθυντής του Τομέα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017:

Καθηγήτρια Χριστίνα Σταμπέλου

________________________

Μέλη Δ.Ε.Π. –  Συνεργάτες του Τομέα

 

Καθηγητές:

 • Μιχαήλ Αυγουστιανάκης
 • Ευγενία Δακορώνια
 • Διονυσία Καλλινίκου
 • Δήμητρα Παπαδοπούλου
 • Ανθή Πελλένη-Παπαγεωργίου
 • Χριστίνα Σταμπέλου
 • Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη
 • Κωνσταντίνος Χριστοδούλου

Αναπληρωτές Καθηγητές:

 • Βασίλειος Βάθης
 • Αντώνιος Καραμπατζός
 • Γεώργιος Λέκκας
 • Δημήτριος Λιάππης
 • Παρασκευή Παπαρσενίου
 • Κλεάνθης Ρούσσος

Επίκουροι Καθηγητές:

 • Γεώργιος Γεωργιάδης
 • Ιωάννα Κονδύλη
 • Γεώργιος Μεντής
 • Ζαφείριος Τσολακίδης
 • Αριστείδης Χιωτέλλης

Λέκτορες:

 • Κωνσταντίνος Καραγιάννης
 • Γιώργος Λαδογιάννης
 • Θεόδωρος Λύτρας
 • Παναγιώτης Νικολόπουλος
 • Ελισάβετ Οικονομίδου - Πούλου
 • Βάνιας Παναγιωτόπουλος

Επιστημονικοί Συνεργάτες:

 • Γεώργιος Αντωνόπουλος

Διοικητικό Προσωπικό Γραμματείας-Σπουδαστηρίου:

 • Μαρία Βελλή (Γραμματέας Τομέα)
 • Μαριάνθη Βλάχου (απουσιάζει με απόσπαση)
 • Ανδρέας Λάμπος (Γραμματεία Τομέα)
 • Παναγούλα Μακρή (βιβλιοθηκονόμος)
 • Βασιλική Στρακαντούνα (βιβλιοθηκονόμος)
 • Άννα Χουντάλα (βιβλιοθηκονόμος)


   Ώρες  ακρόασης   Μελών   ΔΕΠ  -Εαρινό   εξάμηνο,ακαδ. έτος 2016-2017

   

            ΜΕΛΗ   ΔΕΠ 

  Ημέρα/ώρα    ακρόασης

  Πανεπ.  γραφείο

         E-mail

   

  Καθηγήτρια

  Καλλινίκου   Διονυσία

   ΤΕΤΑΡΤΗ

  12.00-13.00

  Ακαδημίας 47     (Γραμματεία- Ισόγειο)

  kallinikoudionysia@yahoo.gr

  Καθηγήτρια

  Παπαδοπούλου-Κλαμαρή  Δήμητρα 

  ΤΕΤΑΡΤΗ

  16.00-17.00

  Σκουφά 48 (ΙΔΜΕ), 4Ος  όροφος

  dpapadop@law.uoa.gr

  Καθηγήτρια

  Χριστακάκου-Φωτιάδη   Καλλιόπη 

     ΔΕΥΤΕΡΑ

     17.30-19.00

  Ακαδημίας 47,  1ος όροφος

  kchrista@law.uoa.gr

  Καθηγήτρια

  Σταμπέλου    Χριστίνα 

  ΔΕΥΤΕΡΑ

  14.00-15.00

  Ακαδημίας  47, 1ος όροφος

  chrstambelou@hotmail.gr

  Καθηγήτρια

  Δακορώνια    Ευγενία

  ΤΕΤΑΡΤΗ

  14.00-15.00

  Ακαδημίας 47, 1Ος  όροφος

  edakoron@law.uoa.gr

  Καθηγητής

  Αυγουστιανάκης Μιχάλης

  ΠΕΜΠΤΗ

  11.00-12.00

  Ακαδημίας 47,1ος όροφος

  maugoust@law.uoa.gr

  Καθηγήτρια 

  Πελλένη    Ανθή

  ΤΡΙΤΗ 

  16.00-17.00

  Ακαδημίας 47,1ος όροφος

  apelleni@law.uoa.gr

  Καθηγητής

  Χριστοδούλου Κων/νος

  ΤΡΙΤΗ*

  19.00-20.00 (από  28/3) 

  Ακαδημίας 47,1ος όροφος

  conschris@hotmail.com

  Αναπλ. Καθηγητής

  Ρούσσος     Κλεάνθης

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  19.00-20.00

  Ακαδημίας 47,1ος όροφος

  prof.roussos@gmail.com

  Αναπλ. Καθηγητής

  Βάθης    Βασίλης

  ΔΕΥTΕΡΑ

  16.00-17.00

  Ακαδημίας 47

  V_vathis@otenet.gr

  Αναπλ.Καθηγητής

  Λιάππης    Δημήτρης

  ΤΕΤΑΡΤΗ

  12.00-13.00

  Ακαδημίας 47, 2ος όροφος

  dliappis@law.uoa.gr

  Αναπλ.Καθηγητής

  Καραμπατζός  Αντ.

  ΤΕΤΑΡΤΗ

  13.30-  14.30

  Ακαδημίας  47, 2ος όροφος

  akarampat@law.uoa.gr

  Αναπλ. Καθηγήτρια

  Παπαρσενίου Παρασκευή

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  11.00-12.00

  Ακαδημίας  47, 1ος όροφος

  evipars@law.uoa.gr

  Επίκ. Καθηγητής

  Χιωτέλλης    Αριστείδης

  ΤΕΤΑΡΤΗ

  15.00-16.00

  Ακαδημίας 47,1ος όροφος

  aristides_chiotellis@klclawfirm.com

  Επίκ. Καθηγητής

  Λέκκας     Γιώργος

  ΤΕΤΑΡΤΗ

  17.00-18.00

  Ακαδημίας 47,1ος όροφος 

  glekkas@law.uoa.gr

  Επίκ.Καθηγήτρια

  Κονδύλη    Ιωάννα

  ΔΕΥΤΕΡΑ

  17.00-18.00

  Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γρ.8

   

  ikondyli@law.uoa.gr

  Επίκ. Καθηγητής

  Μεντής Γιώργος 

  ΤΕΤΑΡΤΗ 17:30

  Ακαδημίας 47

  menslaw@otenet.gr

  Επίκ.Καθηγητής

  Γεωργιάδης  Γεώργιος

  ΤΕΤΑΡΤΗ

  17.00-18.00

  Ακαδημίας 47, 1ος όροφος

  ggeorgiades@law.uoa.gr

  Επίκ.Καθηγητής

  Τσολακίδης    Ζαφείρης

  ΤΡΙΤΗ

  16.00-17.00

  Aκαδημίας 47, 2ος όροφος

  zatsolak@law.uoa.gr

  Λέκτορας

  Πούλου  Ελισάβετ

  ΤΕΤΑΡΤΗ

  16.00-17.00

  Aκαδημίας 47, 1ος όροφος

  eleconom@law.uoa.gr

  Λέκτορας

  Λύτρας Θεόδωρος

  ΤΕΤΑΡΤΗ

  15.00- 16.00

  Ακαδημίας 47

  lytrasth@otenet.gr

  Λέκτορας 

  Καραγιάννης Κων/νος

  ΤΡΙΤΗ

  19.00-20.00

  Ακαδημίας 47, 2ος όροφος

  kkaragiannis@law.uoa.gr

  Λέκτορας

  Νικολόπουλος Παναγιώτης

  ΠΕΜΠΤΗ

  15.00-16.00

  Ακαδημίας 47, 3ος όροφος

  nikolopo@hol.gr

  Λέκτορας

  Λαδογιάννης

  Γιώργος

  ΠΕΜΠΤΗ

  16.00-17.00

  Ακαδημίας 47, 3ος όροφος

  g.ladogiannis@gmail.com

  Λέκτορας

  Παναγιωτόπουλος  Βάγιας 

  ΔΕΥΤΕΡΑ

  13.00-14.00

  Ακαδημίας 47, 1ος όροφος

  vanias@kremlaw.gr