Αρχική » Τομείς » Β' Ιδιωτικού Δικαίου » Προσωπικό – Ώρες ακρόασης

Προσωπικό – Ώρες ακρόασης

Διεύθυνση - Οργάνωση του Τομέα

Διευθυντής του Τομέα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Αν. Καθηγητής  Στέφανος-Σπυρίδων Πανταζόπουλος

 

Μέλη Δ.Ε.Π. -  Συνεργάτες του Τομέα

Καθηγητές

 • Γαρυφαλιά Αθανασίου
 • Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου
 • Γεώργιος Μιχαλόπουλος
 • Γεώργιος Ορφανίδης
 • Στέφανος-Σπυρίδων Πανταζόπουλος
 • Δημήτριος Τσικρικάς
 • Γεώργιος Σωτηρόπουλος
 • Δημήτριος Τζουγανάτος

 

Αναπληρωτές Καθηγητές 

 • Αλεξάνδρα Μικρουλέα 

 

Επίκουροι Καθηγητές 

 • Ιάκωβος Βενιέρης
 • Νικόλαος Βερβεσός
 • Ιωάννης Δεληκωστόπουλος
 • Νικόλαος Κατηφόρης
 • Ευθυμία Κινινή
 • Χριστίνα Λιβαδά
 • Εμμανουήλ Μαστρομανώλης
 • Κωνσταντίνος Μπακόπουλος
 • Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου
 • Δημήτριος Χριστοδούλου
 • Χρήστος Χρυσάνθης

 

Λέκτορες

 • Δημήτριος Λαδάς
 • Κωνσταντίνα Μπέτζιου-Κάμτσιου


Γραμματειακή Υποστήριξη :

Ειρήνη Χαλκιαδάκη (μέλος ΕΤΕΠ)

 

 

ΩΡΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ Μελών ΔΕΠ-Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018

Κατεύθυνση Εμπορικού Δικαίου

 • Καθ. Δημήτριος Τζουγανάτος: Δέχεται στο γραφείο του κάθε Δευτέρα, 13.00-14.00, Ακαδημίας 47, 1ος όρ.
 • Καθ. Γεώργιος Μιχαλόπουλος: Δέχεται στο γραφείο του κάθε Τετάρτη  14:00, Ακαδημίας 47, 1ος όρ.
 • Καθ. Γεώργιος Σωτηρόπουλος: Δέχεται στο γραφείο του κάθε Τρίτη, 14:00 – 15:00, Ακαδημίας 47, 1ος όρ.
 • Καθ. Γαρυφαλιά Αθανασίου: Δέχεται στο γραφείο της κάθε Τρίτη 16.00-17.00,  Ακαδημίας 47, 1ος όρ.
 • Αν. Καθ. Αλεξάνδρα Μικρουλέα: Εκπαιδευτική Άδεια
 • Επ. Καθ. Εμμανουήλ  Μαστρομανώλης: Δέχεται στο γραφείο του κάθε Τρίτη 09:30 – 10:30, Ακαδημίας 47, 1ος όρ.
 • Επ. Καθ. Δημήτριος Χριστοδούλου: Δέχεται στο γραφείο του κάθε Τρίτη 14:00-15.00, Ακαδημίας 47, 1ος όρ.
 • Επ. Καθ. Χρήστος Χρυσάνθης: Δέχεται στο γραφείο του κάθε Δευτέρα 16:00 - 17:00,  Ακαδημίας 47, 1ος όρ.
 • Επ. Καθ. Χριστίνα Λιβαδά: Δέχεται στο γραφείο της κάθε Πέμπτη 17:00 - 18.00 Ακαδημίας 47, 1ος όρ.
 • Επ. Καθ. Νικόλαος Βερβεσός: Δέχεται στο γραφείο του κάθε Τρίτη 13.00-14.00, Ακαδημίας 47, 2ος όρ.
 • Επ. Καθ.  Ιάκωβος Βενιέρης: Δέχεται στο γραφείο του κάθε Δευτέρα 17:30, Ακαδημίας 47, 2ος όρ.
 • Επ. Καθ. Ευθυμία Κινινή: Δέχεται στο γραφείο της κάθε Τρίτη 13:00 – 14:00, Ακαδημίας 47, 2ος όρ.
 • Λέκτ. Κ. Κάμτσιου–Μπέτζιου: Δέχεται στο γραφείο της κάθε Δευτέρα 13:00–14:00, Ακαδημίας 47, 1ος όρ.

 

Κατεύθυνση Πολιτικής Δικονομίας

Οι ώρες ακρόασης πραγματοποιούνται στο  Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών Σκουφά 48, 4ος όροφος

 • Καθ.  Γεώργιος  Ορφανίδης  : Κάθε  Παρασκευή 13:15-14:00
 • Καθ. Στέφανος-Σπυρίδων Πανταζόπουλος: Κάθε Τρίτη  16.00-17.00
 • Καθ.  Δημήτριος Τσικρικάς: κάθε  Τετάρτη 18.00 -  19.00.
 • Επ. Καθ. Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου: Κάθε Τρίτη 14.00 – 15:00
 • Επ. Καθ. Ιωάννης Δεληκωστόπουλος: Κάθε Παρασκευή, 13:00
 • Επ. Καθ. Νικόλαος Κατηφόρης: Κάθε Πέμπτη 16:00-17:00

Κατεύθυνση Εργατικού Δικαίου

 • Καθ. Κώστας  Παπαδημητρίου:   Δέχεται στο γραφείο του κάθε Τρίτη 13:00 – 14:00, Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Σκουφά 48, 4ος όροφος
 • Επίκ. Καθηγητής Κωστής  Μπακόπουλος: Δέχεται στο γραφείο του κάθε  Πέμπτη 17.00-18.00, Παλαιό Κτίριο Νομικής Σχολής (Σόλωνος 57), 3ος όροφος, παραπλεύρως του Αμφ. Σαριπόλων
 • Λέκτορας  Δημ. Λαδάς : Δέχεται στο γραφείο του κάθε   Δευτέρα 14:00, Παλαιό Κτίριο Νομικής Σχολής (Σόλωνος 57), 3ος όροφος, παραπλεύρως του Αμφ. Σαριπόλων