Αρχική » Τομείς » Β' Ιδιωτικού Δικαίου » Προσωπικό – Ώρες ακρόασης

Προσωπικό – Ώρες ακρόασης

Διεύθυνση - Οργάνωση του Τομέα

Διευθυντής του Τομέα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Καθηγητής  Ηλίας Σουφλερός

 

Μέλη Δ.Ε.Π. -  Συνεργάτες του Τομέα

Καθηγητές:


Γαρυφαλιά Αθανασίου
Γεώργιος Μιχαλόπουλος
Γεώργιος Ορφανίδης
Κώστας  Παπαδημητρίου 
Ηλίας Σουφλερός
Γεώργιος Σωτηρόπουλος
Δημήτριος Τζουγανάτος

Αναπληρωτές Καθηγητές:

Αλεξάνδρα Μικρουλέα
Στέφανος-Σπυρίδων Πανταζόπουλος
Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος 
Δημήτριος Τσικρικάς

Επίκουροι Καθηγητές:

Ιάκωβος Βενιέρης
Νικόλαος Βερβεσός
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος
Νικόλαος Κατηφόρης
Ευθυμία Κινινή
Χριστίνα Λιβαδά
Εμμανουήλ Μαστρομανώλης
Κωστής  Μπακόπουλος
Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλπανίδου
Δημήτριος Χριστοδούλου
Χρήστος Χρυσάνθης

Λέκτορες:

Κωνσταντίνα Κάμτσιου - Μπέτζιου
Δημήτριος Λαδάς 
Γεώργιος Σινανίδης

Διοικητικό Προσωπικό Σπουδαστηρίων:

Μαρία Βελλή

 

 

ΩΡΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ Μελών ΔΕΠ-Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017

Κατεύθυνση Εμπορικού Δικαίου

 • Καθ. Δημήτριος Τζουγανάτος: Δέχεται στο γραφείο του κάθε  Δευτέρα, 13.00-14.00, Ακαδημίας 47, 1ος όρ.
 • Καθ. Γεώργιος Μιχαλόπουλος: Δέχεται στο γραφείο του κάθε  Δευτέρα  14.00-15.00, Ακαδημίας 47, 1ος όρ.
 • Καθ. Γεώργιος Σωτηρόπουλος: Δέχεται στο γραφείο του κάθε Τρίτη, 17:15–18:15, Ακαδημίας 47, 1ος όρ.
 • Καθ. Γαρυφαλιά Αθανασίου: Δέχεται στο γραφείο της κάθε Τρίτη 16.00-17.00,  Ακαδημίας 47, 1ος όρ.
 • Καθ. Ηλίας Σουφλερός: Δέχεται στο γραφείο του κάθε  Τετάρτη 13:00-14:00, Ακαδημίας 47, 1ος όρ.
 • Αν. Καθ. Αλεξάνδρα Μικρουλέα: Δέχεται στο γραφείο τηςΚάθε Τρίτη, 14:00 Ακαδημίας 47, , 1ος όρ.
 • Επ. Καθ. Εμμανουήλ  Μαστρομανώλης: Δέχεται στο γραφείο του κάθε Τετάρτη 14:00-15:00, Ακαδημίας 47, 1ος όρ.
 • Επ. Καθ. Δημήτριος Χριστοδούλου: Δέχεται στο γραφείο του κάθε Τρίτη 14:00-15.00, Ακαδημίας 47, 1ος όρ.
 • Επ. Καθ. Χρήστος Χρυσάνθης: Δέχεται στο γραφείο του κάθε Πέμπτη 15:00-16:00,  Ακαδημίας 47, 1ος όρ.
 • Επ. Καθ. Χριστίνα Λιβαδά: Δέχεται στο γραφείο της κάθε Τρίτη 14.00-15.00 Ακαδημίας 47, 2ος όρ.
 • Επ. Καθ. Νικόλαος Βερβεσός: Δέχεται στο γραφείο του κάθε Τρίτη 13.00-14.00, Ακαδημίας 47, 2ος όρ.
 • Επ. Καθ.  Ιάκωβος Βενιέρης: Δέχεται στο γραφείο του κάθε Τρίτη 18:30, Ακαδημίας 47, 2ος όρ.
 • Επ. Καθ. Ευθυμία Κινινή: Δέχεται στο γραφείο της κάθε Τρίτη 13:00-14:00, Ακαδημίας 47, 2ος όρ.
 • Λέκτ. Κ. Κάμτσιου–Μπέτζιου: Δέχεται στο γραφείο της κάθε Δευτέρα 13:00–14:00, Ακαδημίας 47, 2ος όρ.

 

Κατεύθυνση Πολιτικής Δικονομίας Εαρινό εξάμηνο 2016-2017

Οι ώρες ακρόασης πραγματοποιούνται στο  Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών Σκουφά 48, 4ος όροφος

 • Καθ.  Γεώργιος  Ορφανίδης  : Κάθε  Παρασκευή 13:15-14:00
 • Αν.  Καθ. Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος:   Τηλ. επικοινωνίας 210 3632662 
 • Αν.  Καθ.  Δημήτριος Τσικρικάς: κάθε  Τετάρτη  και  ώρα   18.00 -  19.00.
 • Αν. Καθ. Στέφανος-Σπυρίδων Πανταζόπουλος: Κάθε Δευτέρα 16.00-17.00
 • Επ. Καθ. Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλπανίδου: Κάθε Πέμπτη  13.00-14.00
 • Επ. Καθ. Ιωάννης Δεληκωστόπουλος: Κάθε Παρασκευή, 13:00 – 14:00
 • Επ. Καθ. Νικόλαος Κατηφόρης: Κάθε Πέμπτη 16:00-17:00
 • Λέκτ. Γεώργιος Σινανίδης: Κάθε Δευτέρα 13:00-14:00

Κατεύθυνση Εργατικού Δικαίου Εαρινό εξάμηνο 2016-2017

 • Καθ. Κώστας  Παπαδημητρίου:   Δέχεται στο γραφείο του κάθε Τρίτη 12.30-13.30, Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Σκουφά 48, 4ος όροφος
 • Επίκ. Καθηγητής Κωστής  Μπακόπουλος: Δέχεται στο γραφείο του κάθε Τρίτη 11.00-12.00, παραπλεύρως του Αμφ. Σαριπόλων
 • Λέκτορας  Δημ. Λαδάς : Δέχεται στο γραφείο του κάθε   Δευτέρα  14.00-15.00, παραπλεύρως του  Αμφ. Σαριπόλων