Αρχική » Τομείς » Διεθνών Σπουδών » Προσωπικό – Ώρες ακρόασης

Προσωπικό – Ώρες ακρόασης

Διεύθυνση – Οργάνωση του Τομέα

Διευθυντής του Τομέα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017:

Καθηγητής Χαράλαμπος Παμπούκης

________________________

 

Μέλη Δ.Ε.Π. –  Συνεργάτες του Τομέα

 

Καθηγητές:

 

 1. Ελένη Διβάνη
 2. Χαράλαμπος Παμπούκης
 3. Φωτεινή Παζαρτζή
 4. Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος (αναστολή)
 5. Ελένη Μουσταϊρα

 

Αναπληρωτές Καθηγητές:

 

 1. Μαρία Γαβουνέλη
 2. Χρυσαφώ Τσούκα

 

Επίκουροι Καθηγητές:

 1. Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου
 2. Μεταξία Κουσκουνά

 

Λέκτορες:

 1. Γεώργιος Κυριακόπουλος
 2. Αναστάσιος Γουργουρίνης

 

Ε.Δ.Ι.Π.:

Ελένη Μίχα

 

ΏΡΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 • Καθηγητής Χ. Παμπούκης: Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γρ. 5 (2103688634), κατόπιν συνεννόησης με επικοινωνία  pamboukis@a-law.gr
 • Καθηγήτρια Φ. Παζαρτζή: Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γρ. 7 (2103688623), κατόπιν συνεννόησης  με επικοινωνία phpazatr[at]law.uoa[dot]gr
 • Καθηγήτρια Ε. Διβάνη: Πέμπτη 12 – 1, Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γρ. 4 (2103688632) καθώς και με επικοινωνία lenadivani[at]gmail[dot]com
 • Καθηγήτρια Ε. Μουσταΐρα: Πέμπτη 12 – 1, Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γρ. 2 (2103688629) καθώς και με επικοινωνία emoustai[at]law.uoa[dot]gr
 • Αναπλ. καθηγήτρια Χρ. Τσούκα: Πέμπτη 11.30 – 12.30, Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γρ. 5 (2103688633) καθώς και με επικοινωνία chtsouca[at]law.uoa[dot]gr
 • Επίκ. καθηγήτρια Μ. Κουσκουνά: Πέμπτη 2 - 3, Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γρ. 7 (2103688624) καθώς και με επικοινωνία mkousk[at]law.uoa[dot]gr
 • Επίκ. καθηγήτρια Ρ. – Ε. Παπαδοπούλου: Πέμπτη 1 – 3, Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γρ. 4 (2103688671) καθώς και με επικοινωνία  manpapad[at]law.uoa[dot]gr
 • Επίκ. καθηγήτρια Μ. Γαβουνέλη: Τρίτη 2 – 3, Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γρ. 1 (2103688627), καθώς και με επικοινωνία mgavoun[at]law.uoa[dot]gr
 • Λέκτορας Γ. Κυριακόπουλος: Τρίτη 1 – 2, Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γρ. 3 (2103688631), καθώς και με επικοινωνία yokygr@law.uoa.gr
 • Λέκτορας Αν. Γουργουρίνης: Πέμπτη, 2 – 3, Ακαδημίας 45, 4ος όροφος , γρ. 1  (2103688628) καθώς και με επικοινωνία agourg[at]law.uoa[dot]gr
 • ΕΔΙΠ  Ε. Μίχα: Δευτέρα, 11 – 1, Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γρ. 1 (2103688627) καθώς και με επικοινωνία emicha[at]law.uoa[dot]gr
 • Επιστημονικός Συνεργάτης Ι. Σωμαράκης,  Δευτέρα 16.00-17.00, Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γραφείο 5