Αρχική » Τομείς » Διεθνών Σπουδών » Προσωπικό – Ώρες ακρόασης

Προσωπικό – Ώρες ακρόασης

Διεύθυνση – Οργάνωση του Τομέα

Διευθυντής του Τομέα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018:

Καθηγητής Χαράλαμπος Παμπούκης

________________________

 

Μέλη Δ.Ε.Π. –  Συνεργάτες του Τομέα

 

Καθηγητές:

 

 1. Ελένη Διβάνη
 2. Χαράλαμπος Παμπούκης
 3. Φωτεινή Παζαρτζή
 4. Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος (αναστολή)
 5. Ελένη Μουσταϊρα

 

Αναπληρωτές Καθηγητές:

 

 1. Μαρία Γαβουνέλη
 2. Χρυσαφώ Τσούκα

 

Επίκουροι Καθηγητές:

 1. Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου
 2. Μεταξία Κουσκουνά

 

Λέκτορες:

 1. Γεώργιος Κυριακόπουλος
 2. Αναστάσιος Γουργουρίνης

 

Ε.Δ.Ι.Π.:

Ελένη Μίχα

 

ΏΡΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 • Καθηγητής Χ. Παμπούκης: Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γρ. 5 (2103688634), κατόπιν συνεννόησης με επικοινωνία  pamboukis[at]a-law[dot]gr 
 • Καθηγήτρια Φ. Παζαρτζή: Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γρ. 7 (2103688623), κατόπιν συνεννόησης  με επικοινωνία phpazatr[at]law.uoa[dot]gr (εκπαιδευτική άδεια) 
 • Καθηγήτρια Ε. Διβάνη: Πέμπτη 12.00 – 13.00, Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γρ. 4 (2103688632) καθώς και με επικοινωνία lenadivani[at]gmail[dot]com 
 • Καθηγήτρια Ε. Μουσταΐρα: Πέμπτη 12.00 -13.00, Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γρ. 2 (2103688629) καθώς και με επικοινωνία emoustai[at]law.uoa[dot]gr 
 • Αναπλ. καθηγήτρια Χρ. Τσούκα: κατόπιν συνεννόησης με επικοινωνία chtsouca[at]otenet[dot]gr, Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γρ. 5 (2103688633) 
 • Αναπλ. καθηγήτρια Μ. Γαβουνέλη: Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γρ. 1 (2103688627), κατόπιν συνεννόησης με επικοινωνία mgavoun[at]law.uoa[dot]gr 
 • Επίκ. καθηγήτρια Μ. Κουσκουνά: Παρασκευή 14.00 -15.00, Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γρ. 7 (2103688624) κατόπιν συνεννόησης με επικοινωνία mkousk[at]law.uoa[dot]gr 
 • Επίκ. καθηγήτρια Ρ. – Ε. Παπαδοπούλου: Πέμπτη 14.00 – 15.00, Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γρ. 4 (2103688671) καθώς και με επικοινωνία  manpapad[at]law.uoa[dot]gr 
 • Λέκτορας Γ. Κυριακόπουλος: Πέμπτη 12.00 – 13.00, Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γρ. 3 (2103688631), καθώς και με επικοινωνία yokygr[at]law.uoa[dot]gr 
 • Λέκτορας Αν. Γουργουρίνης: Πέμπτη, 14.00 – 15.00, Ακαδημίας 45, 4ος όροφος , γρ. 1  (2103688628) καθώς και με επικοινωνία agourg[at]law.uoa[dot]gr 
 • ΕΔΙΠ  Ε. Μίχα: Δευτέρα, 11.00 – 13.00, Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γρ. 1 (2103688627) καθώς και με επικοινωνία emicha[at]law.uoa[dot]gr