ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 

Καλούνται όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητέςπου πληρούν τις  προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου τους, να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr, από τη Δευτέρα 08.11.2021 έως και τη Δευτέρα 15.11.2021.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  αναρτήσουν στην ως άνω πλατφόρμα μόνο τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αίτηση ορκωμοσίας εδώ

β) απλή φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας (2 όψεις) ή του διαβατηρίου τους

γ) βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Φοιτητικής Εστίας στην οποία θα αναγράφεται ότι έχουν εκκενώσει το δωμάτιο [αφορά όσους διαμένουν σε δωμάτια της Φοιτητικής Εστίας (ΦΕΠΑ)].

Επισημαίνεται ότι φοιτητές που έχουν αναβαθμολογήσει μαθήματα ή δεν επιθυμούν να υπολογιστεί/ούν στο βαθμό του πτυχίου βαθμοί επιπλέον επιλεγόμενων μαθημάτων, θα πρέπει να αναρτήσουν στο σχετικό πεδίο της  πλατφόρμας «δήλωση αναβαθμολόγησης/επιπλέον μαθημάτων» το ακόλουθο έγγραφο εδώ

  • Θα υπάρχει επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η αίτησή είναι ελλιπής.
  • Κατόπιν απενεργοποίησης του λογαριασμού σας στο my-studies, θα μπορείτε να καταθέσετε αίτηση στο https://eprotocol.uoa.gr για βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
  • Με την υποβολή της αίτησης ορκωμοσίας η ακαδημαϊκή ταυτότητα, το βιβλιάριο υγείας (εφόσον κατέχετε) και το τρίπτυχο (εφόσον κατέχετε), θα ακυρωθούν και δεν επιτρέπεται η χρήση τους.
  • Σχετικά με την τελετή της ορκωμοσίας θα ενημερωθείτε  μέσω της ιστοσελίδας της    Σχολής με νεότερη ανακοίνωση.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑΕΙ EMAIL ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ EMAILΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΣΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΟΙΤΗΤΗ), ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Από τη Γραμματεία