ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/ -τριες ότι το φροντιστηριακό μάθημα του μαθήματος "Γενικό Διοικητικό Δίκαιο" για το κλιμάκιο Α' (γράμματα Α - Κ) εκτάκτως δεν θα πραγματοποιηθεί αυτή τη Δευτέρα 11/04/2022. .