ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΘΥΡΙΔΕΣ (29.07.2020)

Ανακοίνωση για την εξυπηρέτηση κοινού στις θυρίδες (29.07.2020)

 

Σας ενημερώνουμε ότι η εξυπηρέτηση κοινού γίνεται Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή κατά τις ώρες 11:00 -13:00, στις θυρίδες Ακαδημίας 45. Η εξυπηρέτηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η χρήση μάσκας για την είσοδο  στη Γραμματεία είναι υποχρεωτική.