ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2020-2021

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2020– 2021 κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους διδάσκοντες να ορίσουν το θέμα της διπλωματικής εργασίας, που οφείλουν να εκπονήσουν στο πλαίσιο των σπουδών τους.

Οι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά (από 26.3.2021-26.4.2021) την ΑΙΤΗΣΗ    (σε μορφή word και όχι σε PDF)    με το  θέμα της διπλωματικής εργασίας και το όνομα του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ, στη ηλεκτρονική διεύθυνση: pms[at]law.uoa[dot]gr

 

Hκατάθεση των διπλωματικών εργασιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με τους Κανονισμούς των ΠΜΣ.