ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» (04.05.2020)

Ο Επίκ. Καθηγητής Γ. Ι. Ανδρουτσόπουλος ενημερώνει τους φοιτητές που παρακολουθούν το ΠΜΣ «Δημόσιο δίκαιο» με κατεύθυνση το «Εκκλησιαστικό δίκαιο» ότι τη Δευτέρα 04.05.2020 θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Skype for Business το μάθημα «Διατοπικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο» με ειδικότερο θέμα: «Συγκριτικό εκκλησιαστικό δίκαιο: το παράδειγμα των Εκκλησιών Ελλάδος και Κύπρου». Η συμμετοχή στο μάθημα είναι εφικτή με τη χρήση ενός συνδέσμου, ο οποίος έχει ήδη αναρτηθεί στο e-class στο πεδίο του οικείου μαθήματος.