ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του ΣΤ' Εξαμήνου οι οποίοι παρακολουθούν το μάθημα "Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας" με διδάσκουσα την Καθηγήτρια Π. Παπαρρηγοπούλου ότι εκτάκτως κατά τις ημερομηνίες Τρίτη 3/5, 10/5 και 17/5 η διδασκαλία θα πραγματοποιείται ώρα 13:00 - 15:00 (αντί 14:00 - 17:00) στην αίθουσα 6.