ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΔ (ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ζ- Κ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

Το μάθημα "Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου" για το κλιμάκιο Ζ - Κ με διδάσκοντα τον Καθηγητή Χρ. Γκόρτσο θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 6/4/2022 και ώρα 9:30- 11:00, διαδικτυακά μέσω webex στον παρακάτω σύνδεσμο:

Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 6/4
Hosted by Christos Gortsos

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mbbff19cd10cc32ed95301d8b8dac283e

Wednesday, Apr 6, 2022 9:30 am | 1 hour 30 minutes | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 2731 273 1912
Password: uqJdcpMq565