ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-Π.ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ(ΚΛΙΜ. A __ I)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Κλιμάκιο Α-Ι)

Διδάσκοντες:             Καθηγητής Ηλ. Αναγνωστόπουλος

Επίκ. Καθηγητές Αγ. Λιούρδη, Αλ. Δημάκης, Αθ. Διονυσοπούλου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

 

Το μάθημα των Εφαρμογών Ποινικού Δικαίου – Ποινικής Δικονομίας (Κλιμάκιο Α-Ι) θα διδαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας webex κατά το εαρινό εξάμηνο 2021 ως ακολούθως:

Δευτέρα 13.00-15.00

Τετάρτη 17.00-19.00

Παρασκευή 16.00-18.00

 

Έναρξη παραδόσεων: Τετάρτη 10.3.2021

 

Οι σύνδεσμοι για τις διαδικτυακές παραδόσεις θα αναρτηθούν εντός των επομένων ημερών στο e-class. Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο e-class στα ακόλουθα μαθήματα και να παρακολουθούν τις εκεί ανακοινώσεις:

 

  • Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου - Ποινικής Δικονομίας (Κλιμάκιο Α-Ι) - Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (LAW 466)
  • Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου (με έμφαση στην ποινική δικονομία) (LAW 446)